Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Utleie av gymsaler og skolelokaler:Utleie av: Satser 2010 Satser 2011Gymsal pr. time kr 200 kr 210Klasserom pr. kveld kr 300 kr 310Programområde 14 Vann og avløpVann og avløpsgebyr 2010-2014*)PrognoseSatser 2010 Satser 2011 Satser 2012 Satser 2013 Satser 2014Fastledd pr år:Vann kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 kr 375Avløp kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 kr 375Kr pr kubikkmeter:Vann kr12,93 kr13,83 kr 15,22 kr 16,74 kr 18,41Avløp kr 23,28 kr 25,61 kr 28,94 kr 32,70 kr 34,01Gebyutvikling i %Vann 7% 10% 10% 10%Avløp 10% 13% 13% 4%*) Satsene er inkl. mva.Husholdningsreneovasjon – gebyrsatser *)Satser 2010 Satser 2011Standard renovasjon kr 2 801 kr 2 913Samarbeid renovasjon kr 2 241 kr 2 331Stor familie renovasjon kr 3 642 kr 3 787Standard renovasjon m/hjemmekompostering kr 2 426 kr 2 538Samarbeid renovasjon m/ hjemmekompostering kr 1 866 kr 1 956Stor familie m/hjemmekompostering kr 3 267 kr 3 412Hytterenovasjon standard sommer kr 2 101 kr 2 185Hytterenovasjon samarbeid sommer kr 1 681 kr 1 748Hytterenovasjon standard helårs kr 2 801 kr 2 913Hytterenovasjon samarbeid helårs kr 2 241 kr 2 331Gangtillegg standard renovasjon kr 375 kr 425Gangtillegg storfamilie renovasjon kr 375 kr 425Gangtillegg samarbeid renovasjon kr 188 kr 213Ekstrasekker renovasjon kr 63 kr 75*) Satsene er inkl. mva.19

More magazines by this user
Similar magazines