DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

målt på forekomst af strategierne i nyhedsartiklerne, idet vi anser strategier, der eventuelt optræder i

debatindlæg, ledere og kommentarer, for i højere grad at være en vurdering frem for en beskrivelse

af personens strategi 93 .

$KUHL'6B4'#MOKMHYJHO'J'SH'MOH'NRKQSKLHO'

!QYOHU' "HQ[YMHLNH' !QNPKONc #MVORHLNH'KW' 0`OH'SHM' .TLS'

!!

WOKNROJPHLNH' JZKYH' YXSM'JYHQ' TQSNRVLSQJQY'

"JLKYNNKYHQf' 1Ds! ?s! 10s! =s! 1:s! 0s!

#RKMMHNKYHQff' /s! 1=s! =s! :s! 1=s! 10s!

#MKMNL`NHNKYHQfff'

More magazines by this user
Similar magazines