DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

politiske system. Dermed kan skandalerne være med til at erodere sociale tillidsrelationer, der

understøtter de demokratiske processer og fremmer politisk handling og samarbejde (Thompson,

2002: 264).

Diskussionen peger på, at den personlige politiske skandale har konsekvenser for både de

skandaleramte politikeres person og for de politiske institutioner. Men billedet af konsekvensernes

betydning er ikke entydigt – fører skandalerne til strammere lovgivning og tiltrængte reformer, eller

er resultatet snarere politikerlede og et mediesystem, der i stigende grad er blevet til en politisk

institution? Uanset set svaret har specialet udstillet de forløb, der kendetegner den personlige

politiske skandale, som alle på hver deres måde er med til at gøre den personlige politiske skandale

til en fast bestanddel af dansk politik.

159

More magazines by this user
Similar magazines