Views
2 years ago

Kalevala_CZ

--------_._----~-~-~~-----.. 6 1 uzel v saně položil jsem, domů dovezl jsem sáňky, v kolnu zajel se saněmi, na půdě jej za trám schoval, do měděné truhly vstrčil. Dlouhou dobu písně v mrazu :::;0. dráhnou dobu spočívaly; zdaliž mám jez mrazu vzíti, z klubíčka je vymotati, mám liž truhlu v jizbu vnésti, skřínku na pec postaviti, pode skvoucí střechy slemen, pode pěkný podestříšek ~ sebránu písní otevříti, tlumok zpěvů rozvázati, klubko věšteb rozvinouti, HO. uzel kouzel rozmetati ~ Zapěju vám píseľí dobrou, zahraju vám píseň krásnou, kvasu li mi nalijete, piva li mi natočíte; piva li mi nezavdáte, ředinečky nepodáte, budou pět i suchá ústa, vodou leda ovlažena, jen aby se večer zkrátil, 100. pěti budu do svítání, jasné zory k uvítání, bílého dne k oslavení, doby jitřní zvelebení!

7 Tak jsem slýchal pěvce pěti, takové jsem zvěděl zvěsti: noc se stmívá vždy jen jedna, den se dní jen vždycky jeden: tak i jeden Vainamoinen narodil se čaropěvec ze vznešené matky velmi, 110. Z Ilmatary, vzduchu dcery. Pannou byla vzduchu dcera, ušlechtilá Luonnotara; dráhně v tiší svaté žila, stavu panny nezrušila, v široširých dvorech vzduchu, na prostranstvích povětrných. Již jí dlouhá chvíle byla, panenství si znechutila, IlO. nechtěla být věčně sama, vésti nudný život panny v širých vzduchu prostořinách, na pustinách, samotinách. Sestoupila s hůry dolů, spustila se do vln morských, na průzračné plece moře, na pláň pustou širodálnou ; prudko zavál vichr východ, vír větrný zdvih se náhle, 130. zpěnily se morské vlny, rozčeřily, rozbouřily.

 • Page 2 and 3: --- . KALEVALA sklá.d~ se z 50 run
 • Page 4 and 5: •.
 • Page 7 and 8: literaturná věda vykazuje Kaleval
 • Page 9 and 10: t~=----~~-~-- c_~=,~c L ~~-~~-="="'
 • Page 11 and 12: =- "VII Kvmmene, Všecko ostatní F
 • Page 13 and 14: lX svými politickými i národopis
 • Page 15: XI kterou hmatati můžeme, obraz d
 • Page 19 and 20: -...- ...-...- ... - -:--;--;--;--;
 • Page 21: .5 o Sampu a Loulii nikdy dávných
 • Page 25 and 26: 9 .,Bylo by mně lépe bylo, bych o
 • Page 27 and 28: 11 jakoby ji žehly žáry, jakoby
 • Page 29 and 30: 13 :!80 kde se tříští korábov
 • Page 31 and 32: [5 Koleny se opřel oizcm, na dlan
 • Page 33 and 34: 17 Rozvažoval, uvažoval, tU. dlou
 • Page 35 and 36: 1:1 Z moíe pozdvihl se Tursas, obr
 • Page 37 and 38: 2\ "Vzezření má věru muže, vyp
 • Page 39 and 40: zlomiti strom větevnatý, poníži
 • Page 41 and 42: s morského je sebral břehu, s pů
 • Page 43 and 44: '27 .Báoo Z kraje podzemního, mat
 • Page 45 and 46: 29 žežhulinka letí jarní, vidí
 • Page 47 and 48: ) kaž(}ý junák nerozumí zlého
 • Page 49 and 50: ').) V'J do saní si pozlacených,
 • Page 51 and 52: 35 130. věčný věštec, runopěv
 • Page 53 and 54: 37 Na to mladý Joukahainen 190 odp
 • Page 55 and 56: 30 pilíře byl vzduchu zatknul, 25
 • Page 57 and 58: 41 zaklel koně s čelem hvězdným
 • Page 59 and 60: .43 Řekl moudrý Vainamoinen : "Ne
 • Page 61 and 62: Řekl mladý Joukahainen : "Oj ty m
 • Page 63 and 64: 47 odjel odtud s chmurnou myslí, s
 • Page 65 and 66: 4!J Dceři matka hovorila : ~Čemu
 • Page 67 and 68: ~tr".. (L~...$ illl~******~~~*~~ ~I
 • Page 69 and 70: 53 "Čemu pláčeš, bědná dcero,
 • Page 71 and 72: o hlavu cop o vinuj si, 100. vlas h
 • Page 73 and 74:

  57 "Dva dni šperky nosila jsem, 1(

 • Page 75 and 76:

  -,-------------~~--~---~--~- ---- 5

 • Page 77 and 78:

  61 "Hodina se přiblížila, abych

 • Page 79 and 80:

  mf "Šla jsem na břeh, bych se myl

 • Page 81 and 82:

  65 liška zprávy nedonesla, hejno

 • Page 83 and 84:

  67 s mate řiných starých tvář

 • Page 85 and 86:

  ....-----------~~---_. __ .- 69 Ke

 • Page 87 and 88:

  71 Vzdychaje a naříkaje, v srdci

 • Page 89 and 90:

  Nůž měl v pasu Vainamoinen, v no

 • Page 91 and 92:

  75 Vellaminu pannu vodní, dceru mo

 • Page 93 and 94:

  77 Na cestu Se vydal zpětnou, zvol

 • Page 95 and 96:

  .._._.-._._._._.- ~I// ,.::~ "1""""

 • Page 97 and 98:

  :::;:::==" - 81 kůň mu na hřbet

 • Page 99 and 100:

  83 chtěie skolit Vainamčina, 100.

 • Page 101 and 102:

  85 sám děl sobě lato slova: "Ude

 • Page 103 and 104:

  87 »Skolil li jsi Vainamčina, zas

 • Page 105 and 106:

  veliká ho jala úzkosť, údy jeho

 • Page 107 and 108:

  91 "A tu já se do vln skotil, prst

 • Page 109 and 110:

  93 Pěkná panna Pobjolanka, bčlol

 • Page 111 and 112:

  95 ,,0 ty starý pošetilče, jenž

 • Page 113 and 114:

  97 na hladinách, na planinách tě

 • Page 115 and 116:

  99 umíš li však Sampo skouti, pe

 • Page 117 and 118:

  ~i';';";";;';';;';";';:;~11 I II' .

 • Page 119 and 120:

  103 "Proto sestoupit máš v saně,

 • Page 121 and 122:

  vejce vzal a v uzel zadrh, ' aniž

 • Page 123 and 124:

  107 Lempo vehnal ostří v maso, Hi

 • Page 125 and 126:

  109 k dolenskérnu doj el dvoru, s

 • Page 127 and 128:

  A~ @ ~- ~ ~~ =@=,-- ---:::o~ ~ ****

 • Page 129 and 130:

  113 by železa matky byly, stvořit

 • Page 131 and 132:

  115 pod vlkem se bahno houpá, step

 • Page 133 and 134:

  117 "KováL' nedbal, přinutil je v

 • Page 135 and 136:

  1ul ""Ještě není zcela dobrý, b

 • Page 137 and 138:

  121 to tvé tedy narození, vzrůst

 • Page 139 and 140:

  123 ani nejmladší z tvých sester

 • Page 141 and 142:

  12čl po zemi se nerozlije, kotlu m

 • Page 143 and 144:

  117 tři dni jarní bez přestání

 • Page 145 and 146:

  129 nehýbám se vlastní mocí, 01

 • Page 147 and 148:

  131 s nebes kraje vysokého, 570. o

 • Page 149 and 150:

  klečka vrzá hřezinová, duha st

 • Page 151 and 152:

  " 13Č1 "Ta.m jsem já tak dlouho v

 • Page 153 and 154:

  137 I šli spolu ohlédnouti lilCl.

 • Page 155 and 156:

  139 "Který pak jsi asi z muzu, 190

 • Page 157 and 158:

  ňádro se jí zlatem stkvělo, 250

 • Page 159 and 160:

  143 Na to kovář' Ilmarinen, kujec

 • Page 161 and 162:

  145 na čcle hvězd měla sedm, kol

 • Page 163 and 164:

  namlelo tři truhly mouky: 420. jed

 • Page 165 and 166:

  149 Zc1aliž tebe mysl vábí do d

 • Page 167 and 168:

  Runa jedenáctá. Obsah: Lemminkaiu

 • Page 169 and 170:

  aby v dlouhých nocech zimních mrk

 • Page 171 and 172:

  I!)!) pojde z toho krutá sváda, u

 • Page 173 and 174:

  157 by jím byla nedotknuta, aby je

 • Page 175 and 176:

  169 že jsem přijel v tato místa,

 • Page 177 and 178:

  161 Či snad proto mysl írudíš,

 • Page 179 and 180:

  CCI'uá Hora v míru. Vylíčení c

 • Page 181 and 182:

  *+ * . * I~ *+ * Svazek II. * + * *

 • Page 183 and 184:

  "Viz tam onu chatu blízkou s roztr

 • Page 185 and 186:

  165 jasná hvězda na obloze, jasn

 • Page 187 and 188:

  167 do večera doma nebyl, prvou se

 • Page 189 and 190:

  Vece jarý Lernrninkainen : "Nechci

 • Page 191 and 192:

  171 aniž kouzel vědomosti, střez

 • Page 193 and 194:

  173 neumeje řeči Turjů, 200. ned

 • Page 195 and 196:

  175 Vydej, lese, svoje mužstvo, :2

 • Page 197 and 198:

  177 na zápraží otázal se, :i~O.

 • Page 199 and 200:

  1i9 380. Zastavil se na nádvoří,

 • Page 201 and 202:

  181 bych byl znalcem cest i smeru,

 • Page 203 and 204:

  183 vyběh jak byl bez klobouku, b

 • Page 205 and 206:

  -18i) Řekl jarý Lemu.iukainen : "

 • Page 207 and 208:

  187 přidělal jí tvrdý bodec; vy

 • Page 209 and 210:

  189 Z toho byla velká ř vava na n

 • Page 211 and 212:

  I!-JI Na to šprýmař krvollcí, m

 • Page 213 and 214:

  Iv3 u hrot u se zlomil oštěp, bid

 • Page 215 and 216:

  195 sešli mi 1y pravé lyže, kůs

 • Page 217 and 218:

  197 aby ihned uslyšela, ze spánku

 • Page 219 and 220:

  199 "Paní Lesa přelíbezná, háj

 • Page 221 and 222:

  ~()·1 "Kdyby ehrastí bylo v cest

 • Page 223 and 224:

  203 Mielikki, O lesa paní, matko m

 • Page 225 and 226:

  205 vzduch rozerval na sta kusů, n

 • Page 227 and 228:

  207 zastřelíš li labuť říčno

 • Page 229 and 230:

  209 A tu slepec říše mrtvých..

 • Page 231 and 232:

  211 po horách li jehličnatých, p

 • Page 233 and 234:

  213 70. či snad padl v jícen vlka

 • Page 235 and 236:

  ------------ --- -----~~----~.-.::-

 • Page 237 and 238:

  'Jl17 190. spadl ve vír vodopádu,

 • Page 239 and 240:

  219 sso. vleče hrábě proti proud

 • Page 241 and 242:

  221 310. Sama žíly navázala, kon

 • Page 243 and 244:

  223 ;:l70. kde se maso odvinulo, ke

 • Page 245 and 246:

  tamté medu líbezného, tam je hoj

 • Page 247 and 248:

  '2:1.7 Včelka, rozumný ten ptáč

 • Page 249 and 250:

  ~29 načež takto promluvila, ozval

 • Page 251 and 252:

  231 ano stal se ještě lepším, v

 • Page 253 and 254:

  ~~~~~=-"~v .~ c,) Runa šestnáctá

 • Page 255 and 256:

  23;=) jsemtě v kmenu vydoupnala, t

 • Page 257 and 258:

  237 na kocábku čaropěvce, 100. n

 • Page 259 and 260:

  druhý týden slřemšinami, skrz j

 • Page 261 and 262:

  24· { .,V Manalu mne voda snesla d

 • Page 263 and 264:

  Řekl moudrý Vainamoiuen : "Baby s

 • Page 265 and 266:

  215 tam si hověl, v tvrdém spánk

 • Page 267 and 268:

  247 Mnozí už tam sestoupili, nemn

 • Page 269 and 270:

  :24!J "Sta ti sloves dostane se, ti

 • Page 271 and 272:

  251 olši vyrubl mu z brady, rouč

 • Page 273 and 274:

  253 Aniž starý čaropěvec, 130.

 • Page 275 and 276:

  pátrat budu po pramenu, píditi se

 • Page 277 and 278:

  257 vnitřnosti mi valchovati, v pl

 • Page 279 and 280:

  není tobě ve mně místa, jinde s

 • Page 281 and 282:

  261 na kraj hradby kal ovité, na p

 • Page 283 and 284:

  "Tam li tobě místa není, soudím

 • Page 285 and 286:

  265 nPrchával í strašný Lempo,

 • Page 287 and 288:

  267 Vipunen tak čaropěvec všecko

 • Page 289 and 290:

  269 spojují se boky lodi, vztyčuj

 • Page 291 and 292:

  271 zlatem okoval jí stežen sform

 • Page 293 and 294:

  273 "Lososů li dav jsi četný, ne

 • Page 295 and 296:

  pod lavici vidlic ostí, 130. za la

 • Page 297 and 298:

  277 nepoviš li pravdu přesnou, 19

 • Page 299 and 300:

  - .. 27H v letě koně podkovává

 • Page 301 and 302:

  281 co mu lázeň vytápěla. :lID.

 • Page 303 and 304:

  283 také s prsty rukavice obul zla

 • Page 305 and 306:

  285 takými se ozval slovy, ozval s

 • Page 307 and 308:

  .•87 Chytře dcera odvětila: i 4

 • Page 309 and 310:

  289 plachta nesla rudou loďku po z

 • Page 311 and 312:

  ~91 statný muž se v saních tyči

 • Page 313 and 314:

  2~)3. přistál se svou lodí rudou

 • Page 315 and 316:

  i~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , r·- , .+- ,

 • Page 317 and 318:

  297 na vždy býti mojí družkou,

 • Page 319 and 320:

  299 z háje přiveď tuonelského,

 • Page 321 and 322:

  301 "Práce mi jest uložena ješt

 • Page 323 and 324:

  303 není štika malá z malých, a

 • Page 325 and 326:

  305 aniž byla voda vídna pro šup

 • Page 327 and 328:

  307 jest už moje zaslíbená přip

 • Page 329 and 330:

  309 unesl ji letoun kvapem, uchvát

 • Page 331 and 332:

  311 Načež Paní nad Pohjolou slov

 • Page 333 and 334:

  ? Ci Runa dvacátá. Obsah: V zemi

 • Page 335 and 336:

  315 s bahen trávy ukusoval, hřbet

 • Page 337 and 338:

  317 zaklál býka z finské země,

 • Page 339 and 340:

  3H) ""Kdy pak my se sjednotíme, dr

 • Page 341 and 342:

  321 urvi šišku se smrčiny, naber

 • Page 343 and 344:

  Černá Hora v míru, Vylíčení c

 • Page 345 and 346:

  •>I< •>I< •>I< .~ ~ r§- , :

 • Page 347 and 348:

  323 ,,))Kuno, milý ptáčku zlatý

 • Page 349 and 350:

  325 na obou ji mnula stehnech a aj,

 • Page 351 and 352:

  327 ozvala se, promluvila: ".Ach mn

 • Page 353 and 354:

  na vodu šla ku pramenu, mraky dým

 • Page 355 and 356:

  331 malá chvilka uplynula, 520. ne

 • Page 357 and 358:

  . , 333 Podivno to dívce bylo, dě

 • Page 359 and 360:

  Runa dvacátá prvá. Obsah: V Pohj

 • Page 361 and 362:

  šest rolniček, šest sestřiček

 • Page 363 and 364:

  33!-J potom sena řezaného, poslé

 • Page 365 and 366:

  "Hamenáty jabloňové, pilíre jso

 • Page 367 and 368:

  "Oj družbové, holoubkové, 220. d

 • Page 369 and 370:

  "Kdo zavýská z plna hrdla, čí s

 • Page 371 and 372:

  34·, píseň lívala se řekou, 34

 • Page 373 and 374:

  koláči by vrchy byly, 400. vejci

 • Page 375 and 376:

  Runa dvacátá druhá. Obsah: Nevě

 • Page 377 and 378:

  jedna ruka v rukavici, druhá není

 • Page 379 and 380:

  355 píšťaly tam jinak znejr, dve

 • Page 381 and 382:

  357 kdy sníh stopu zaprašuje, ve

 • Page 383 and 384:

  359 v smolný var se sama vrhla, li

 • Page 385 and 386:

  3(;1 za zdroj čisté, jasné vody,

 • Page 387 and 388:

  363 "Plač, o plač, o panno mladá

 • Page 389 and 390:

  365 410. jako žežhulce, jež kuk

 • Page 391 and 392:

  367 do příbytku, který pivem hoj

 • Page 393 and 394:

  *. * * * * * * * * * * * * * * * *

 • Page 395 and 396:

  371 písně pověs na polici; vesel

 • Page 397 and 398:

  :373 1I0. večer dobrt pozor d~v~ n

 • Page 399 and 400:

  ychle vrať s.e do sednice, žeň.

 • Page 401 and 402:

  :377 Svatý jestí v domě jeřáb,

 • Page 403 and 404:

  379 do kamenajiopil pro rež.. s ž

 • Page 405 and 406:

  JS1 "Lžice vše měj spočítány,

 • Page 407 and 408:

  vidlemi ho nenahrnuj, rohatinou nep

 • Page 409 and 410:

  385 tebe malou uspá vajíc, 460. m

 • Page 411 and 412:

  387 "Liška se v past ústy chytla,

 • Page 413 and 414:

  580. laskavá li budu sama, pokorn

 • Page 415 and 416:

  391 jako burná metelice, (HO. spou

 • Page 417 and 418:

  70U. zmítaly se, průvan nebyl, d

 • Page 419 and 420:

  395 "Hrubě toho nedbala jsem, na d

 • Page 421 and 422:

  397 zarmoucená putovala, smutná j

 • Page 423 and 424:

  399 děkuje mu dobře děkuj; dobr

 • Page 425 and 426:

  401 osnovu liž povoliti má i brdo

 • Page 427 and 428:

  403 "Zenichu, můj bratře milý, d

 • Page 429 and 430:

  na mlatě jí nešlehali, do pláč

 • Page 431 and 432:

  407 260. 270. 280. oráči by zname

 • Page 433 and 434:

  409 jižtě myslím na loučení, 3

 • Page 435 and 436:

  411 ploty těm, kdo kráčet budou,

 • Page 437 and 438:

  413 leda ta mne ještě pozná, ses

 • Page 439 and 440:

  ft·15 kdo nás nyní 'Vodit hude,

 • Page 441 and 442:

  -, ~~~ .. ,-'-- ~ ~ J.-/ :~Wt-: ~ .

 • Page 443 and 444:

  419 děti země jahodnaté, voda lo

 • Page 445 and 446:

  J1O. že mu cesta zdravá byla, sla

 • Page 447 and 448:

  .Po minulou celou zimu, ba již cel

 • Page 449 and 450:

  takých švarných svatebčanů, pr

 • Page 451 and 452:

  427 panna všech je nejpěknější

 • Page 453 and 454:

  4:l9 dobré ti tu bude bydlo, pěkn

 • Page 455 and 456:

  43t Pití bylo nekoupené, všechno

 • Page 457 and 458:

  jez, a jídla neubývá, pij a pij,

 • Page 459 and 460:

  435 520. 530. "Poděkovav hospodá

 • Page 461 and 462:

  437 jakoby ji tkala zrovna cínoprs

 • Page 463 and 464:

  439 "Zlaté kolem sije JPJl řetěz

 • Page 465 and 466:

  441 pro' nebozíz tuoniovský, svě

 • Page 467 and 468:

  Runa dvacátá šestá. Ossah: Lcmm

 • Page 469 and 470:

  445 vykoupal se strnad ptáček, ok

 • Page 471 and 472:

  447 Vece jary Lamminkainen, pravil

 • Page 473 and 474:

  449 "Smrť to není muže hodná, h

 • Page 475 and 476:

  4~1 od země se k nebi zdvihá, od

 • Page 477 and 478:

  Řekl jarý Lernminkainen, 290. pra

 • Page 479 and 480:

  4-55 "Sotva kdo je ve Pohjole, 350.

 • Page 481 and 482:

  4:;7 410. kráčej krokem polovičn

 • Page 483 and 484:

  459 cestu ucm cestovníku, 470. zvl

 • Page 485 and 486:

  461 na skaliska pálající, 530.

 • Page 487 and 488:

  403 z kopišf byla vystavena, země

 • Page 489 and 490:

  465 zdaž tvůj táta nebo máma, n

 • Page 491 and 492:

  467 krajem moře vzbouřeného; 710

 • Page 493 and 494:

  469 Na to zmije skrčila se, 77u. s

 • Page 495 and 496:

  4·71 Mladý jary Lemminkainsn, šv

 • Page 497 and 498:

  4-73 máme piva ječmenného, mal v

 • Page 499 and 500:

  475 piva hostu dalo džbánek, kone

 • Page 501 and 502:

  477 Řekl jarý Lemminkaineu, pravi

 • Page 503 and 504:

  479 perutěmi zatřepala, před li

 • Page 505 and 506:

  48l Pohjolský se na to otec 310. r

 • Page 508 and 509:

  Kalevaly 4. svazek vyjde ještě do

 • Page 510 and 511:

  '. ý.

 • Page 512 and 513:

  484 Na to Ahti Saarelainen, onen kr

 • Page 514 and 515:

  486 hřebce, který sem ho přivez,

 • Page 516 and 517:

  488 an se bere podle plotu; ještě

 • Page 518 and 519:

  Načež jarý Lernminkainen ozval s

 • Page 520 and 521:

  Děla máti Lemrninkaina, ozvala se

 • Page 522 and 523:

  "O místě ti povím dobrém, o út

 • Page 524 and 525:

  Runa dvacátá devátá. Ohsah : Le

 • Page 526 and 527:

  4.98 k ostrovu. jenž jména nerná

 • Page 528 and 529:

  ;)00 "Je liž místo na ostrově, 1

 • Page 530 and 531:

  50~ kukačka li zakukala, 160. zob

 • Page 532 and 533:

  504 aby neměl zlatých vidlic, no

 • Page 534 and 535:

  506 Ještě dříve s lože povstal

 • Page 536 and 537:

  508 "Pluj, lodičko, jako měchýř

 • Page 538 and 539:

  510 pro stežen však neplakaly, an

 • Page 540 and 541:

  nový člun mu darovala, 450. loďk

 • Page 542 and 543:

  "Krutě mi jest odplaceno, zlým os

 • Page 544 and 545:

  516 Načež máti Lemminkaina slovo

 • Page 546 and 547:

  Runa tř-icátá, Obsab: Lemminkain

 • Page 548 and 549:

  520 Hrubě nedbal Lemminkainen, str

 • Page 550 and 551:

  522 ani nebyl malý z malých, ošt

 • Page 552 and 553:

  524 nad hladinou cácorečka, 160.

 • Page 554 and 555:

  526 v zad li za pohjolským domem,

 • Page 556 and 557:

  528 mléko v cecku bahničiné, hř

 • Page 558 and 559:

  D30 Ani masa ve hradišti nebylo, n

 • Page 560 and 561:

  522 bije li se v litérn boji, sek

 • Page 562 and 563:

  534, "Avšak jestli čaroději zkus

 • Page 564 and 565:

  Runa třicátá prvá. Obsah: Untam

 • Page 566 and 567:

  538 že mu povrazdí rod všechen,

 • Page 568 and 569:

  všecka ždála Untamola, roo. až

 • Page 570 and 571:

  542 kůry břízí tisíc saní, s

 • Page 572 and 573:

  51.4 Když Kullervo povyrostl, stal

 • Page 574 and 575:

  5H; Pět porazil vztekle kmenů, 27

 • Page 576 and 577:

  :)4·8 práci syna Kalervova, hodn

 • Page 578 and 579:

  Runa tř-icátá druhá. Obsah: llm

 • Page 580 and 581:

  552 "Jumalo, O bože pravý, 50. Tv

 • Page 582 and 583:

  554- od pramenů bez obrubní, 110.

 • Page 584 and 585:

  55(5 neprosila od sousedky; 170. ch

 • Page 586 and 587:

  558 vystup Z černé plesa tůně,

 • Page 588 and 589:

  vGO přes mokřiny, bařadliska, ro

 • Page 590 and 591:

  do hůry li stádo kráčí, tobě

 • Page 592 and 593:

  564 jídla nikdy neubude, pití vž

 • Page 594 and 595:

  "Tam li se ti jechat nechce, netref

 • Page 596 and 597:

  568 by s to nebyl, kolozubý, hnout

 • Page 598 and 599:

  570 Zastavil se, posadil se na mez,

 • Page 600 and 601:

  I 572 "Mnohý vně chléb krásný

 • Page 602 and 603:

  574 šeptaje pak slova vědmá v st

 • Page 604 and 605:

  57(; sama spěchá, krá vy dojí,

 • Page 606 and 607:

  578 Kullervoinen Kalervovec slovo d

 • Page 608 and 609:

  Runa třicátá čtvrtá. Obsah: Ku

 • Page 610 and 611:

  582 Sedě sirý, opuštěný, mysli

 • Page 612 and 613:

  584- Ozval· se a prohovoril : "Po

 • Page 614 and 615:

  586 otec .tvůj v té chatě žije,

 • Page 616 and 617:

  88 "Kdo opláče dceru milou ~ sso.

 • Page 618 and 619:

  590 Do práce ho vypravili, poslali

 • Page 620 and 621:

  59:1 Kullervoiuen Kalervovec, 71J.

 • Page 622 and 623:

  594 pobíd oře rukovítkou, pošle

 • Page 624 and 625:

  panně pěkná slova dával, pošep

 • Page 626 and 627:

  "I den třeti, čtvrtý minul, pát

 • Page 628 and 629:

  600 kouřem hustým udusiti, druhé

 • Page 630 and 631:

  _._ •..•••. - •..• '-li

 • Page 632 and 633:

  Ten, kdo vál čí bez pricmy, prol

 • Page 634 and 635:

  606 Načež otec odpověděl: "Neur

 • Page 636 and 637:

  (j08 uši jezer stulíkové, a dř

 • Page 638 and 639:

  610 pospes domů popatriti, mrtvém

 • Page 640 and 641:

  61~ aby zrubal celé davy) sta nep

 • Page 642 and 643:

  Kullervoinen Kalervovec zavolal si

 • Page 644 and 645:

  616 Dítko špatně vychované, ner

 • Page 646 and 647:

  li> ~'_w-·_.•.~-- --~_ .. - .•

 • Page 648 and 649:

  - - - - ---------- 620 Ovečka se v

 • Page 650 and 651:

  622 vyjde li z ní zlatý obraz, st

 • Page 652 and 653:

  624 ohledl se po pokryvkach, přine

 • Page 654 and 655:

  6213 "Nikdy, milí hoši naši, nik

 • Page 656 and 657:

  628 Den jel, koně popoháněl, dva

 • Page 658 and 659:

  63U buď mi místo sestry svojí, b

 • Page 660 and 661:

  632 rozdupu ti saně v kusy, rozdro

 • Page 662 and 663:

  _.---_...._------_.~.----"-~.--,,,.

 • Page 664 and 665:

  63G vlčí srst je úhlednější,

 • Page 666 and 667:

  638 den jim mele k poží vání: d

 • Page 668 and 669:

  610 sampo jesti dopraveno, s krůvk

 • Page 670:

  Chlapi ohněm zahrabali, námezdní

 • Page 673 and 674:

  * * ~I * V PRAZE 1895.

 • Page 675 and 676:

  64-3 s hrotu luna zářila mu, s pl

 • Page 677 and 678:

  Řekl starý Vaillall,oinen, pribli

 • Page 679 and 680:

  Kmenový člun odpověděl, lanová

 • Page 681 and 682:

  (Wl ruce měli jako kliky, 280. pě

 • Page 683 and 684:

  6:'>1 kvílel, že má sroubek mal

 • Page 685 and 686:

  Řekl jarý Lenuuiukaluen : "Oho. s

 • Page 687 and 688:

  Runa čtyNcátá. Obsah : Bohu tý

 • Page 689 and 690:

  G.,)7 kamenita skloútc čela, by l

 • Page 691 and 692:

  659 dával 11106 rány rázné, 100

 • Page 693 and 694:

  661 A sám z pochvy meče dobyl, 16

 • Page 695 and 696:

  663 na nic není rybí ostí, ani k

 • Page 697 and 698:

  Načez jarý Lemmiukuiuen dostal ho

 • Page 699 and 700:

  667 "Nechci ve hlubině hníti, , p

 • Page 701 and 702:

  litiU nPř'islupte a poslechněte,

 • Page 703 and 704:

  (i7l Vábí hra i vzdušné ptáky,

 • Page 705 and 706:

  všecičko, co ploutve nosí, 130,

 • Page 707 and 708:

  67ft větší byly brusin jahod, 19

 • Page 709 and 710:

  677 řekl starý Vaiuamoinen : ~Má

 • Page 711 and 712:

  679 tam, kde muže požírají, 10.

 • Page 713 and 714:

  68\ Starý moudrý Vainamoinen ruč

 • Page 715 and 716:

  683 Mladý jarý Lemminkaineu, zvan

 • Page 717 and 718:

  685 na okridlí vlahokypré, na par

 • Page 719 and 720:

  687 na těch vodách hohopustých,

 • Page 721 and 722:

  tiS\! Vylít jako postřelený, 300

 • Page 723 and 724:

  691 zlatý králi všehornlra, 360.

 • Page 725 and 726:

  69:3 za uši jej povytáhl, optal s

 • Page 727 and 728:

  fi95 a jih vítr ostře bodal, výc

 • Page 729 and 730:

  fiW7 "Vari od mé lod] zpátky 530.

 • Page 731 and 732:

  Runa čtyřicátá třetí. Obsah:

 • Page 733 and 734:

  701 vyšplhal se po stožáru 40. d

 • Page 735 and 736:

  70;3 netlí s lo již vyvázhouti p

 • Page 737 and 738:

  705 za peruti postranice, za ch vos

 • Page 739 and 740:

  707 Děla Paní nad Pohjolou : "Nej

 • Page 741 and 742:

  709 bohatstvím se moře staly, pok

 • Page 743 and 744:

  71 i 11101\.lVOU Iid tunou patru, :

 • Page 745 and 746:

  713 Starý moudrý Vaiuamoinen sám

 • Page 747 and 748:

  1-' '~!II~k_ ~!~ ~!~ ~!~ ~!~ ~!~ ~!

 • Page 749 and 750:

  717 jedna lodka nová byla, . druh

 • Page 751 and 752:

  719 "Šfastnější jsou stromy jin

 • Page 753 and 754:

  í'lll Štěstí tebe velké potká

 • Page 755 and 756:

  723 "Dej mi. panno, pramen vlasů,

 • Page 757 and 758:

  725 280. Muži zbožně přistoupal

 • Page 759 and 760:

  72.7 Jestliže ho vedla chůze po d

 • Page 761 and 762:

  729 železným jej potři hradem, m

 • Page 763 and 764:

  731 Vrhla se, by porodila, lLlOUsv

 • Page 765 and 766:

  733 Přispěj, pane, pomoc podej, p

 • Page 767 and 768:

  735 Načež starý Vainamčinen, v

 • Page 769 and 770:

  737 zachraň, spas jej ode zkázy,

 • Page 771 and 772:

  739 nevyváznou v době žádné, a

 • Page 773 and 774:

  Runa čtyř-ieátá šestá. Obsah:

 • Page 775 and 776:

  743 "Mysl moje sobě žádá, do Me

 • Page 777 and 778:

  745 Prohlížel si kořist vzácnou

 • Page 779 and 780:

  4-7 dal liž les nám medojeda, je

 • Page 781 and 782:

  74 !:I "Kam mám nyní s hostem jí

 • Page 783 and 784:

  751 Kde je místo jedináčku, mazl

 • Page 785 and 786:

  Přijď. Tellcrvo Tupiovno 340. se

 • Page 787 and 788:

  755 "Medvíďátko vyrůstalo. 400.

 • Page 789 and 790:

  757 Mladí na to ozvali se, staří

 • Page 791 and 792:

  759 neberu ho nahodile, 520. nechci

 • Page 793 and 794:

  76l do bahna li zabořil jsi, v ste

 • Page 795 and 796:

  ·í63 "0 Jumalo, vždycky dávej,

 • Page 797 and 798:

  765 kantele hru poslouchalo, divilo

 • Page 799 and 800:

  767 plamenným jej vykřís mečem,

 • Page 801 and 802:

  769 Před mnu se řeka staví, jako

 • Page 803 and 804:

  771 v Tuuriovu novou chatu, ve přl

 • Page 805 and 806:

  773 ryby pro své vodní dvory, lip

 • Page 807 and 808:

  775 "Těká štika semo tamo, 300.

 • Page 809 and 810:

  777 Slyše starý Vainamoinen slovo

 • Page 811 and 812:

  77H abych sobě nevod spletl, síť

 • Page 813 and 814:

  781 Když síť byla upletena, náv

 • Page 815 and 816:

  783 Načež starý Vainamoineu ozva

 • Page 817 and 818:

  785 chopiv návěř, k sobě táhl,

 • Page 819 and 820:

  787 s osmého až spadla nehe, se s

 • Page 821 and 822:

  789 Tam si lité rány chladil, sp

 • Page 823 and 824:

  19i Ukko, bože, jenžto řídíš

 • Page 825 and 826:

  793 Štika znala prohlubiny.. znal

 • Page 827 and 828:

  7!J5 Luna byla připevněna, 70. sl

 • Page 829 and 830:

  í~J7 Nikdo hlasu neuslyšel, nikdo

 • Page 831 and 832:

  799 každý meč měl za opaskem, .

 • Page 833 and 834:

  EOl zelený tam spatřil ostrov, 2~

 • Page 835 and 836:

  Muutamat Káánnóksen tarkkuula en

 • Page 838 and 839:

  ·'-' '.',

 • Page 840 and 841:

  804 Kovář okno pootevřel mysle,

 • Page 842 and 843:

  806 vyšel, stanul na zápraží, p

 • Page 844 and 845:

  :1'·: ~~~~~~~~~~~~~~~~'" .;~. ~I=~

 • Page 846 and 847:

  810 .Nedam se vézt od kobyly 4.0.

 • Page 848 and 849:

  812 prsty ubrat ruzovymi, 100. ruč

 • Page 850 and 851:

  814 Chtělo se jí vykoupati: "Mati

 • Page 852 and 853:

  8i6 "Koho ze vsi požádati, koho s

 • Page 854 and 855:

  818 Piltti, služebnice malá chvat

 • Page 856 and 857:

  820 Dosti sobě Mariatta, 330. pann

 • Page 858 and 859:

  Kam jít ještě nevěděla, kam j

 • Page 860 and 861:

  824 Starý moudrý Vainamčinen, v

 • Page 862 and 863:

  826 '.~ Vainamčinen veslem mává,

 • Page 864 and 865:

  828 neuslyší zlato moje, nedoví

 • Page 866 and 867:

  830 sehnul vršky strmých stromů,

 • Page 869:

  1. () j

 • Page 872 and 873:

  E36 Celý národ podporoval horlivo

 • Page 874 and 875:

  838 teprve spojí se proti Pohjole

 • Page 876 and 877:

  840 právo naprosto nedbati rozdíl

 • Page 878 and 879:

  842 Castrén naproti jiným učenc

 • Page 880 and 881:

  844 které nelze v ní nalézti pom

 • Page 882 and 883:

  84·G ření, zachovalo její podob

 • Page 884 and 885:

  Sí8 ných umotvorů národních,

 • Page 886 and 887:

  850 znamenalo mezuik, převrat tent

 • Page 888 and 889:

  852 I lyrickou vůbec, jeví se ná

 • Page 890 and 891:

  854 znam veci se snaží, tím. ví

 • Page 892 and 893:

  856 Uvidíme, dá li se obojí mín

 • Page 894 and 895:

  858 Nosilov tyto příklady zarucuj

 • Page 896 and 897:

  860 jeho poetickou duši; pěl o ti

 • Page 898 and 899:

  86~ ~1et, co v jistém ruském čas

 • Page 900 and 901:

  tl64, Tak loď si přeje, aby plava

 • Page 902 and 903:

  866 losti původu. věcí, zaříka

 • Page 904 and 905:

  868 trosky a že staří Finové m

 • Page 906 and 907:

  870 .jímnejdříve známy. Nejstar

 • Page 908 and 909:

  872 že je nesnadno vysvětliti oba

 • Page 910 and 911:

  874 slov. krk; r: nahajka (býkovec

 • Page 912 and 913:

  8'i:6 nazývali je dále •Venál

 • Page 914 and 915:

  878 řekli Dvinský, . je nepochybn

 • Page 916 and 917:

  i v u 880 rrazsuženiu, ino slugam

 • Page 918 and 919:

  882 1. nejstarší jsou runy o pův

 • Page 920 and 921:

  884- VI. D Sampu. Srbové dělí sv

 • Page 922 and 923:

  &86 25. O zlaté. panně. 26. Zakle

 • Page 924 and 925:

  888 Paní nad Pohjolou mohl se Ilma

 • Page 926 and 927:

  890 Také historie jeho zhotovení,

 • Page 928 and 929:

  892 Za důležité okolnosti, ukazu

 • Page 930 and 931:

  .S9t Proti výkladu .Comparettiovu

 • Page 932 and 933:

  896 U meňa kvartiruška veselaja,

 • Page 934 and 935:

  h ~98 tovena tak, jako harfa finsk

 • Page 936 and 937:

  900 svědectví starých ruských b

 • Page 938 and 939:

  902 k.·poyzne§ení· národního

 • Page 940 and 941:

  90t VIII. é) versi run. Každá p

 • Page 942 and 943:

  a 906 j oQf.i1dy' má 'fin. mnoho v

 • Page 945:

  II. Vysvětlivky jmen a věcí

 • Page 948 and 949:

  912 druhé j mezi nimi zapražen je

 • Page 950 and 951:

  914 \ 'V naši době uz I chata nej

 • Page 952 and 953:

  916 dům je zamlklý l:. nesdílný

 • Page 954 and 955:

  918 Jabloň není ve Finsku domovem

 • Page 956 and 957:

  92fi -- Keitolainen, Z kopí Keitol

 • Page 958 and 959:

  922 ~ana, vládce mrtvých, = Tuoni

 • Page 960 and 961:

  92:t, Saarelainen, t, j. ostrovan,

 • Page 962 and 963:

  926 Tuoniovna, dcera Tuoníova. Jeh

 • Page 965 and 966:

  Str. Runa prvá. Runa se počíná;

 • Page 967 and 968:

  931 Str. skavě ho do domu přijme

 • Page 969 and 970:

  933 syn~, složí v jeden celek u d

 • Page 971 and 972:

  9:35 dbá varování matetina a smr

 • Page 973 and 974:

  937 Str. nutí sestřině a sám ho

 • Page 975 and 976:

  939 Str. moinen pečlivě sesbírá

 • Page 977 and 978:

  Tiskové chyby_ Strana : verš: nes

 • Page 979 and 980:

  finská kritíka o českém překla

 • Page 981 and 982:

  Josef }{oleček do ~oMe 1'. lrl0S s

 • Page 983 and 984:

  ... "

 • Page 985:

  Runa dvacátá sedmá. 6bsah: Lemrn