Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

FylkestingetFylkestinget auka tilskotet til barn/unge med kr200 000 (aktivitetstilskot).400.725 Barne- og ungdomsarbeid Budsjett 2010 Budsjett 2011TiltakHordaland Barne- og ungdoms Råd 484 000 655 000Ungdomskonferanse 44 000 45 000Ungdommens kulturmønstring - drift 168 000 171 000Ungdommens kulturmønstring - arena 158 000 160 000Tilskot til barne- og ungdomsorganisasjonar 1 616 000 1 476 000Tilskot - Særlege tiltak barn/ungdom 287 000 491 000Scenekunst i Hordaland 253 000 257 000Kulturkort for ungdom 200 000 200 0003 210 000 3 455 000VaksenopplæringEtter reglane som fylkestinget har vedteke,skal kulturadministrasjonen administrera tilskot(grunntilskot og administrasjonstilskot) tilorganisasjonsverksemd for godkjende studieorganisasjonar.Hordaland fylkeskommune gjev og tilskot tilparaplyorganisasjonen Vaksenopplæringsforbundeti Hordaland. Det vert budsjettert med kr475 000 som tilskot til vaksenopplæringstiltakog kr 220 000 som tilskot til Vaksenopplæringsforbundet.400.730 Vaksenopplæring Budsjett 2010 Budsjett 2011TiltakTilskot til vaksenopplæringstiltak 468 000 475 000Tilskot til Vaksenopplæringsforbundet i Hordaland 217 000 220 000685 000 695 000Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 131

More magazines by this user
Similar magazines