Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

400.735 Tilskot til andre kulturføremål Budsjett 2010 Budsjett 2011Nattjazzen i Bergen 106 000 108 000Hardingtonar, Kvam 82 000 83 000Borealis-festivalen 81 000 131 000Bergen Music Fest 80 000 81 000Lost Weekend 200 000 203 000Osa-festivalen, Voss 68 000 69 000Hardanger Musikkfest 208 000 211 000Rosendal Musikkfestival 57 000 58 000Bergen internasjonale filmfestival BIFF 300 000 305 000Grieg intern. Korfestival/Nina Grieg barnekorfest. 100 000 100 000ScenekunstBarneteaterfestivalen på Stord 154 000 156 000Mostraspelet 80 000 81 000Baroniet i Rosendal - kulturtilskipingar 53 000 54 000Oktoberdans/Meteor 43 000 44 000IV. AnnaKystsogevekene 1 137 000 1 154 000Ekko-festivalen 100 000 100 000Litteratursymposiet i Odda 100 000 200 000Registrering, kartfesting og formidling av kulturminne 400 000 400 000Arena USF (overført til 400.620) 2 000 000Ole Bull-jubileum 850 000Tuba-prosjekt mot vold 150 00014 476 000 12 370 000Stønad etter vedtakDenne rådveldeposten gjeld søknader til kulturtiltaksom kjem til fylkeskommunen gjennom åretTilskot til innvandrarorganisasjonarFylkeskommunen fordeler statlege midlar til prosjektog drift av innvandrarorganissasjonar i fylket.Det vert budsjettert med 1 mill. kr i inntekterog utgifter.Til rådvelde for kultur og ressursutvaletDet vert her ført opp kr 1 223 000.Kulturelt utviklingsprogramKulturelt utviklingsprogram - KUPI 2010 vart Kulturelt utviklingsprogram (KUP)lansert som eit nytt kulturpolitisk verktøy for regionalkunst- og kulturutvikling. Det er utformaretningsliner og program- og innsatsområde. KUPvert vidareført i 2011 med 7 mill. krsom eit reiskapfor utvikling på kultursektoren.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 133

More magazines by this user
Similar magazines