Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Tilskot til andre kulturføremålOle Bull-jubileum.Det var i 2010 200 år sidan Ole Bull vart fødd.Det var løyvd kr 850 000 i 2010-budsjettet.Dette vert ikkje ført vidare i 2011.Borealisfestivalen har som ei viktig målsettingå generere prosjekt og førestillingar på arenaeri regionen, i 2010 med deltaking på Litteratursymposieti Odda. Driftsbudsjettet vert aukamed kr 50.000.FylkestingetFylkestinget la inn auka tilskot til følgjandetiltak:Hordaland husflidslag 100 000Fossegrimen 70 000Fjelberg gamle prestegard 50 000Tuba-prosjekt mot vold 150 000400.735 Tilskot til andre kulturføremål Budsjett 2010 Budsjett 2011TiltakI. FylkesorganisasjonarMusikkorganisasjonarNorges Musikkorpsforbund Hordaland 435 000 442 000Norsk Musikkråd - Hordaland 200 000 203 000Hordaland korforbund 175 000 178 000InteresseorganisasjonarDet felles innvandrerråd i Hordaland 450 000 457 000Hordaland fylkeshusflidslag 237 000 341 000Actis-Hordaland - Hordaland fylkes fråhaldsnemnd 100 000 102 000Hordaland folkemusikklag 62 000 63 000II. KulturinstitusjonarMusikkVestnorsk Jazzsenter 1 214 000 1 232 000Ole Bull Akademiet 250 000 254 000Bjørgvin Kirkemusikk 150 000 152 000Orkesteret Fossegrimen 100 000 200 000BRAK 320 000 325 000Stiftinga Fartein Valen 290 000 294 000Musica Nord 30 000 60 000Regionsorkesteret "Ung Symfoni" 40 000 41 000AKKS Bergen 40 000 41 000ScenekunstBergen Internasjonale Teater 460 000 467 000Vestlandske Teatersenter 233 000 236 000Bergen Dansesenter 109 000 111 000FilmVestnorsk filmsenter 1 000 000 1 015 000Cinemateket 40 000 41 000FormidlingsorganisasjonarHordaland Folkeakademi 469 000 476 000Moster Kyrkjehistoriske senter/Moster Amfi 832 000 844 000Seglskipet "Statsraad Lehmkuhl" 322 000 327 000Vestnorsk Kulturakademi 121 000 123 000Fjelberg Gamle Prestegard 125 000 177 000FN-sambandet/Internasjonal uke 100 000 102 000III. FestivalarMusikkBarnas Festspill 30 000 30 000Vossa Jazz 318 000 323 000Vossa Jazz-prisen 25 000 25 000Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 132

More magazines by this user
Similar magazines