Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

HORDALANDFYLKESKOMMUNEMØTEBOKFylkesutvaletDato: 24. november 201025. november 2010Kl.: 12.00 – 17.0009.00 – 11.30Stad:Solstrand Hotel og Bad, OsSaknr.: 236/10 – 259/10237/10 ÅRSBUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011-2014Pål Kårbø sette på vegner av KrF, H og Frp fram slikt forslag:”EndringerBeskrivelse Avdeling Nye tiltak InnsparingStatsbudsjettet, inntektsramme Skatt/ramme 11 000Ot/ppt Undervisning 500Bibliotekplan Undervisning 1 000Leksehjelp/sommerskole Undervisning 250Beregnet merinntekt billett kollektivSamferdsel 2 000(jfr. justert grunnlagsdok.) reserven reduseresmed 2 millVegoppgradering (renter og avdrag) Samferdsel 3 000Dette betyr 30 mill i ekstra investering på samferdselSjåføropplæring Samferdsel 2 000FergeAustevollBeregnet rest i 2011 i forhold til 10 mill avsatt,jfr. samferdselssjefens orientering 24/11Samferdsel 2 650Museum Kultur 300Prisjustering idrettskrets Kultur 100Røldal pilgrimssenter Kultur 250Hordaland husflidslag Kultur 100Fossegrimen Kultur 70Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 160

More magazines by this user
Similar magazines