Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

3. Spesifikasjon av investeringane etterfylkestinget sitt budsjettvedtakMill. kr i løpande prisarJustertBudsjett2010Budsjett2011 2012 2013 2014Fellesfunksjonar07006 Fylkeshuset – Ombygging/opprusting 14,0 5,0 4,0 4,0 4,0Fylkeshuset – Påbygg/nybygg 5,007007 Maskinhall IT-seksjonen – Datasikring 9,009900 IT – Fellessystem 12,0 15,0 15,0 15,0 15,006999 Jordbruksskulegardar m.v. 2,0 2,0 1,0 1,0 1,005000 Energiøkonomiseringstiltak 2,0 2,0 2,0 2,0 2,000200 Universell utforming 5,0 10,0 15,0 20,0 30,0Sum sektor 44,0 39,0 37,0 42,0 52,0Opplæring03000 Ombygging/mindre tilbygg i skulesektoren 40,0 40,0 40,0 40,0 40,004000 Inneklimatiltak m.v. 25,0 35.0 35,0 35,0 35,008006 Utstyr skulesektoren 10,0 10,0 10,0 10,0 10,009515 Større undervisningsutstyr 35,0 35,0 35,0 35,0 35,006009 Nordahl Grieg videregående skole 121,906025 Amalie Skram videregående skole – Nybygg 29,0 250,0 210,0 120,006020 Årstad videregående skole – Tilbygg/rehab. 30,0 50,0 50,0 50,0 50,006022 Austevoll vidaregåande skule – Tilbygg 25,006023 Kvinnherad vidaregåande skule – Tilbygg 59,006024 Osterøy vidaregåande skule – Nybygg 36,006027 Etne vidaregåande skule – Kjøp av bygg 22,5Bergen maritime videreg. skole – Tilbygg 6,006026 Voss – Ny skulestruktur – Skulehaugen 5,0 34,0 180,0 50,0Voss – Ny skulestruktur – Skulstadmoen 1,0 5,0 24,0 130,0Åsane vidaregående skole – Nybygg 5,0 45,0 100,0 150,0Sum sektor 434,4 436,0 464,0 594,0 500,0Tannhelse08050 Utstyr tannhelsetenesta 4,5 4,5 4,5 4,5 4,501999 Tannklinikkar 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0Sum sektor 10,5 14,5 14,5 14,5 14,5Regional utvikling07200 Næringsføremål 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Sum sektor 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Samferdsel07801 Billetteringssystem 40,0 47,007803 Bybanen i Bergen – Vognmateriell 45,8 31,0 43,007804 Bybanen i Bergen – Tilrettelegging 11,000001 Bussanlegg Åsane 57,0 70,007802 Ruteinformasjonssystem (Sanntid) 10,0 20,0 20,0 20,0 20,007602 Fylkesvegar 1279,7 1374,7 1152,2 1138,8 940,507901 Bybanen – Byggjesteg 2 165,0 595,0 563,0 123,0Sum sektor 1608,5 2137,7 1778,2 1281,8 960,5Kultur07505 Restaurering av verneverdige f.k. bygg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Sum sektor 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Sum investeringar 2099,4 2629,2 2295,7 1934,3 1529,0Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 42

More magazines by this user
Similar magazines