Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Kim Eirik Størksen sette fram slikt forslag:”Årsbudsjett 2011 – Økonomiplan 2011-2014A) Årsbudsjett 20111 a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med endra finansiering (jf. pkt 1b og pkt 2).1 b) Driftsbudsjettet som rådmann, men med følgjande justeringar:Område Tekst SumInnsparing/omdispPolitiskorg. / admOpplæringTannhelseRegionalutviklingMiljøSamferdsleAuka skatteanslag 15 000Red. rentutg (3,5>3,3% snitt) 10 000Redusert tilleggssløyving 5 000Redusert avsetting frå drift til investeringsbudsjett 15 000Auka belønningsmidlar 20 000Sum Område-65 000Stønad til politisk arbeid 500 500Undervisningstimar, spes /tilrettelegging' 10 000Læremiddel elevar – styrkja retten til gratis opplæring 3 000Undervisningsutstyr 4 000Førebygg /skulefrukt - prosjekt 1 000Miljøarbeidar "heiltid" auka stillingsdelar 1 000Psykisk helsesøsterteneste 1 000Fagoppl.kontoret; styrkja oppfølging av lærlingar med/utankontrakt1 500Tannpleiar; fleire på heiltid; tiltak for eldre / ungdom 2 000Utstyr 1 500Business Reg / Brg Hord Olje Gass -4 000Reiselivsprosjekt og FjordNorge 3 000Miljø- og klimatiltak, prioritert etter klimaplanen, 12 000Krisepakke Bergenslufta 1 000Yrkestransportfelt (+7,5 tonn) tilrettelegging/ skilting/ informasjon)1 000Kollektiv takst- og sonerevisjon 8 000Fri skuleskyss vgo 2 000Trolleybussansvar 5 000Ekspressbussruter -auka tilbod 2 500Snarvegen-styrking 1 000TT -ordninga for psykiatri 500Forum Nye Bergensbanen' 500Parkeringstiltak (park-skyss) 4 00021 5003 50012 00024 500KulturSekretær KIS. 500Kulturkortutviding 1 0003 000Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 21

More magazines by this user
Similar magazines