PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

300Sebastian Skoliksię zapytania o zgodę na wykorzystania ich treści. Bardzo często jednak okazuje się,że są to strony także tworzone przez wielu autorów i przez to zgody takie nie mogąbyć udzielane (Wallace, 2003: 147-176) 9 .Wandalizmy, trolling, flame wars – o naturze konfliktóww WikipediiOstatnia z przedstawionych wyżej zasad odnosi się do Wikietykiety czyli zestawureguł komunikowania istotnych z punktu widzenia współdziałania i unikania konfliktówpersonalnych. Dotyczy ona nie tyle treści artykułów, co raczej treści i formdyskusji między samymi użytkownikami. Mimo, że w wielu różnych serwisachfunkcjonuje pojęcie netykiety, czyli etykiety użytkowników internetu, to w wielumiejscach sieci, a szczególnie na forach dyskusyjnych ta netykieta jest łamana.W przypadku Wikipedii jest zresztą podobnie. Treści wulgarne, mimo, że nie są akceptowane,spotykają się z ostrymi sankcjami na stronach dyskusji Wikipedii, natomiastw przypadku innych kanałów komunikacyjnych (IRC, lista dyskusyjna), te restrykcjesą słabsze. Treści wulgarne w przypadku aktywnych wikipedystów pojawiająsię zresztą bardzo rzadko. Stosunkowo częstym przypadkiem są „ataki osobiste”,czyli wyzwiska, reprymendy czy wszelkie zwroty, których celem jest werbalny atakna drugiego użytkownika. Bardzo często zdarza się to w sytuacjach kontaktów z nowymiużytkownikami. Najczęściej przyczyną tego jest brak wzajemnego zrozumieniaobu stron oraz nieufność. Takie zachowania często wyzwalają agresję nie tylkou osób będących celami takich ataków, ale także u obserwatorów takich dyskusji, coprowadzi do przenoszenia się takiego konfliktu na szerszą społeczność.W roku 2005 jeden z użytkowników w konflikt skupiony wokół własnej osobywciągnął większość najaktywniejszych wikipedystów, a po zablokowaniu mumożliwości edytowania rejestrował się pod nowymi nickami i w dalszej mierzetworzył nowe sytuacje konfliktowe. To z kolei prowadziło do wzrostu zachowańagresywnych także u innych członków projektu 10 . Ponieważ do czasu jego pojawieniasię nie istniały żadne mechanizmy postępowania w sytuacjach konfliktowych,społeczność musiała wypracować bardziej szczegółowy niż Wikietykieta9Lista serwisów, do których takie zapytanie zostało skierowane znajduje się na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zapytania_o_zgod%C4%99_na_wykorzystanie10Analizę zjawiska agresji w internecie podjęła Patricia Wallace w pracy „Psychologia Internetu”,jednakże analiza ta dotyczyła głównie sytuacji konfliktów i wojen internetowych w przestrzneiinternetu, która nie była budowana przez jej członków, a więc przestrzeni, która była jedyniewykorzystywana do komunikacji, a nie do wytwarzania jakiegoś produktu.

More magazines by this user
Similar magazines