PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Kobiety na rynku pracy 349które nie są w niekorzystnej sytuacji demograficznej, podniosły granicę wiekueme ry tal nego z 65 do 67 lat. Średnia wieku dla osób przechodzących na emeryturęw Polsce to 58,7 lat w przypadku mężczyzn i 56 lat w przypadku kobiet 19 .Są to najniższe wartości wśród krajów UE i OECD. O wyrównaniu wieku emerytalnegokobiet i mężczyzn mówi się w Polsce od dawna. Niestety żaden z rządównie chce podjąć decyzji w tym zakresie, by nie narazić się wyborcom ponieważ,jak pokazują sondaże, projekt ten wciąż nie jest popularny wśród Polaków. Organizacjekobiece wskazują jednak, że ten opór społeczeństwa a także fakt, że samekobiety postrzegają niższy wiek emerytalny jako przywilej, wynika z braku wiedzyekonomicznej oraz kampanii informacyjnych, które pokazywałby negatywnekonsekwencje takiego stanu rzeczy (Lohmann, Seibert, 2003: 73).PodsumowanieW podsumowaniu można stwierdzić, iż w Polsce zdecydowanie mamy do czynieniaz dyskryminacją kobiet na rynku pracy. Objawia się to w trudniejszym dostępiedo miejsc pracy i zawodów, szczególnie tych uważanych za „męskie”, niższychpłacach, mniejszych szansach na awans w strukturze hierarchicznej zakładu pracy,wyższym poziomie bezrobocia, większym narażeniem na ryzyko utraty pracy.Jednak dyskryminacja to nie tylko problem prawny czy ekonomiczny, ale nadewszystko społeczno-kulturowy. Podstawowe obowiązki kobiet ograniczane są doprowadzenia domu i macierzyństwa, natomiast ich aspiracje zawodowe spychanesą na dalszy plan. Funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy utrudniają kobietommożliwość Kon kurowania z mężczyznami na rynku pracy. Utrwalane przez wiekiwzorce zachowań niełatwo jest zmienić. Nie mniej można zaobserwować pewnepozytywne trendy analizowanego zjawiska (np. wzrost liczby przedsiębiorstw zakładanychprzez kobiety, zmniejszanie się różnicy w płacach, spadek liczby osóbpostrzegających niższy wiek emerytalny kobiet jako przywilej).19Por. Od kiedy na emeryturę?, Bis Biuletyn Komisji Międzyzakładowej NSZZ SolidarnośćPrzy Philip Morris Polska SA, nr 117, grudzień 2005, s. 6.

More magazines by this user
Similar magazines