PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Lumpenorganizacja? – Organizacja i zarządzanie a szara strefa i margines społeczny363(i zarządzania). Związane one byłyby prawdopodobnie przede wszystkim nie tyleze zdolnością do pracy, lecz zdolnością do zawłaszczania. Można byłoby określić jemianem lumpenorganizacji (produkcyjnych, wymiany towarowo-pieniężnej i świadczeniausług).LiteraturaAdrion A., 1998, Kieszonkowcy, Warszawa: CIBET.Bochenek M., 2004, Szara strefa, w: B. Polszakiewicz (red.), Problemy gospodarki rynkowej w Polsce,Toruń: Wydawnictwo UMK.Chłopecki J., 1990, Państwowe przedsiębiorstwo w szarej gospodarce, w: K.Z. Sowa (red.), Gospodarkanieformalna, Rzeszów: Tow. Nauk. Org. Kier.Dyoniziak R., Słaboń A., 2001, Patologia życia gospodarczego. Aspekty socjologiczne, Kraków:Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.Galor Z., 2006, Lumpewłasność: szara strefa i margines społeczny, Poznań: Wydawnictwo AkademiiRolniczej.Geremek B. (2003): Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu XIV-XV wiek, Poznań: WydawnictwoPTPN.Global report under the follow-up to the ILO declaration on fundamental principles and rights at work:organizing for social justice (2004). Rep. Director General, Int. Labour Conf., 92nd Sess., Rep.1 (B): http://www.google.com/search?q =cache:9cBkKC5qAcAJ:www.ilo.org/public/english /region/ampro/cinterfor/news/ soc_just.htm+ILO,+informal+economy,+principle&hl=enGrabowski M., 1995, Skutki gospodarki nieformalnej i możliwości jej regulacji. w: M. Grabowski(red.), Szara strefa gospodarki, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.Gutmann P.M., 1977, The subterranean economy, Financ. Anal. J. 11.-12.Hofstede G., Hofstede G.J., 2007, Kultury i organizacje, Warszawa: PWE.Kozłowski P., 2004, Gospodarka nieformalna w Polsce, Warszawa: Ziggurat.Kozyr-Kowalski S., 1988, Struktura gospodarcza i formacja społeczeństwa, Warszawa: KiW.Kozyr-Kowalski S., 1997, Zasady socjologicznej analizy własności, w: S. Kozyr-Kowalski,A. Przestalski, J. Włodarek (red.), Krytyka rozumu socjologicznego, Poznań: WydawnictwoZysk i S-ka.Ornacka E., Pytlakowski P., 2004, Alfabet mafii, Warszawa: Prószyński i S-ka.Peszko A., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo--Techniczne AGH.Podgórecki A., 1969, Patologia życia społecznego, Warszawa: PWN.Podgórecki A., 1995, Społeczeństwo polskie, Rzeszów: Wydawnictwo WSP.Sowa K.Z., 1990, Gospodarka nieformalna – rozwój problematyki i badań, w: K.Z. Sowa (red.),Gospodarka nieformalna, Rzeszów: Tow. Nauk. Org. Kier.Tittenbrun J., 2006, Przedmowa, w: J. Tittenbrun (red.), Własność i interesy w dobie transformacjiustrojowej, Poznań: Wydawnictwo Rys.Zieleniewski J., 1982, Organizacja zespołów ludzkich, Warszawa: PWN.

More magazines by this user
Similar magazines