PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Międzykulturowe dylematy zarządzania organizacją... 47Tabela 1. Podejście do różnic kulturowych według G. Hofstede i F. Trampenaarsa/Ch. Hampden-TurneraG. Hofstede A. Trompenaars/ Ch. Hampden-Turner1. Dystans władzy2. Kolektywizm – indywidualizm3. Kobiecość – męskość4. Unikanie niepewności5. Orientacja długo- i krótkoterminowaLudzie:1.1. Uniwersalizm – partykularyzm1.2. Indywidualizm – kolektywizm1.3. Powściągliwość –emocjonalność1.4. Wycinkowość – całościowość1.5. Osiąganie statusu – otrzymywanie statusuCzas:2. Sekwencyjność – synchronicznośćOtoczenie:3. Wewnątrzsterowność – zewnątrzsterownośćŹródło: Opracowanie własne na podstawie cytowanej literatury autorów.Globalna konkurencja zmniejsza znaczenie granic i sprzyja tworzeniu sięrynku ponadnarodowego, ale praktycy i teoretycy zarządzania zastanawiają sięczy różnice kulturowe nie stają na przeszkodzie w tym procesie. W istocie jest topytanie o relacje zachodzące między kulturą narodową a kulturą organizacji.Według G. Hofstede to właśnie kultura narodowa ma największy wpływ najednostkę w sferze wartości i norm.Pracownicy wnoszą do organizacji swój system wartości wypływający z kulturynarodowej i w ten sposób stanowią najistotniejsze źródło wpływu na kulturęorganizacyjną” (Hofstede, Hofstede, 2007: 253).Tabela 2. Uwarunkowania kultury organizacyjnejTYP OTOCZENIA• Kultra narodowa• System wartości społeczeństwa,społecznościregionu i społecznościlokalnejTYP ORGANIZACJI• Sytuacja rynkowa• Produkty i technologia• BranżaCECHY ORGANIZACJI• Historia• Wielkość• Przywództwo• System administracji• StrukturaCECHY UCZESTNIKÓW• Wartości• Postawy• Wykształcenie, Płeć i Wiek• Doświadczenie życiowe,z pracy• Więzi emocjonalneŹródło: Kostera, 2001: 379.

More magazines by this user
Similar magazines