denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

115

Forslag til supplerende målinger af regnbueørred kan være

Parameter

Vægt (g)

Fiskens totallængde (mm)

Konditionsfaktor (k)

Rygfinnehøjde – midt (mm)

Rygfinneindeks (DFI) (%)

Fisk nummer

1 2 3 4 5 N

Konditionsfaktoren (k = g⋅10 7 /mm 3 ) er et objektivt mål for fiskens ernæringstilstand,

hvor fiskens vægt angives i forhold til længden, dvs. hvor tyk fisken er i forhold til dens

længde. Konditionsfaktoren er dog ikke konstant hele livet igennem, men stiger normalt

med fiskens størrelse. Udover anvendelse som et mål for fiskens ernæringstilstand kan

konditionsfaktoren yderligere anvendes som et objektivt kvalitetsmål af fiskens ydre

kropsform ved salg til konsum, og således være relevant for forarbejdningsindustrien.

Relevansen af finnetilstanden som parameter for fiskens trivsel er bl.a. vist af

Bosakowski og Wagner (1994). I en vurdering af finneerosion hos 600 fiskegrupper på

forskellige opdrætsanlæg blev der foreslået en række generelle ændringer i

opdrætsstrategien for produktion af ørreder med bedre finnekvalitet, herunder bl.a.:

- Lavere fisketætheder

- Grus- eller jorddamme i modsætning til kunstige materialer

- Lavere ammoniak (NH3) -niveau

- Højere udfodringsniveauer for at reducere finnenap

Af alle finner er især rygfinnen udsat for finneerosion forårsaget af opdrætsforhold og

aggressiv aktivitet hos fiskene (Winfree et al. 1998; Moutou et al. 1998; Bosakowski og

Wagner 1994;). Et rygfinneindeks (DFI) er således udviklet som et objektivt mål for

omfanget af rygfinneerosion:

Rygfinnehøjde(midt)

(mm)

DFI =

Fiskens totallængde

(mm)

100%

Rygfinneindekset er ikke konstant hele livet igennem, men falder normalt med fiskens

alder, længde og vægt (Winfree et al. 1998; Fase 2 forsøg). Med erfaring fra projektets

fase 2 forsøg foreslås en ændring af rygfinneindekset så rygfinnens højde måles det

højeste sted på finnens forrest del, hvor der typisk først ses skade/erosion, og ikke midt

på finnen som indekset ellers foreskriver.

Udført af en trænet person vil hele eller dele af ovenstående bedømmelsesforslag kunne

anvendes i et moniterings- og udviklingsprogram på økologiske opdrætsanlæg med det

mål at optimere vilkår for fiskens trivsel. Bedømmelsen tænkes gennemført sammen

med allerede eksisterende kontrolprocedurer på opdrætsanlægget, og skal fungere som

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

×

More magazines by this user
Similar magazines