denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

90

Det europæiske forbund, FEAP (Federation of European Aquaculture Producers), har

udarbejdet retningslinier for et adfærdskodeks for europæisk akvakulturproduktion, der

ligeledes læner sig op af IFOAM’s standarder. Det primære mål for adfærdskodekset er

at fremme ansvarlig udvikling og ledelse af en dynamisk europæisk akvakultursektor,

med det formål at sikre en høj kvalitetsstandard for fødevareproduktion, hvor

miljøhensyn og forbrugernes forventninger tilgodeses.

I FEAP’s adfærdskodeks er der fastsat etiske regelsæt på flg. områder:

- Fiskeopdræt og velfærd (f.eks. vandforsyning, fiskebestande, fiskesundhed,

foder og fodring, håndtering og transport, skadedyr, bestandstæthed, slagtning,

drifts- og journalføring)

- Miljø (vandforbrug og -kvalitet, placering af anlæg, ledelse af anlæg)

- Forbrugere

- Sociale og økonomiske forhold

(yderligere detaljer se www.feap.org)

Skotland og Wales har desuden oprettet et uafhængigt råd, The Farm Animal Welfare

Council (FAWC), med det formål at rådgive staten omkring velfærd hos opdrættede

dyr. Rådet har udgivet en rapport med anbefalinger for en række retningslinier for god

opdrætspraksis af atlanterhavslaks og regnbueørred (FAWC 1996).

12.1 Økologiske mærkningsmodeller

I en række lande er det i dag muligt at producere akvakulturprodukter efter økologiske

standarder administreret af private eller statslige certificeringsmyndigheder (agitatorer).

I Europa findes der en række økologiske mærkningsmodeller, som er godkendt af

offentlige myndigheder f.eks.:

Mærkningsmodel Fiskearter Certificeringsmyndighed Land

Det Røde Ø-mærke Regnbueørred Den danske stat Danmark

Se bekendtgørelse om

økologisk akvakulturbrug

BEK nr 114 af

23/02/2004

Ål

Debio

www.debio.no

Soil

www.soilassociation.org

Atlanterhavslaks

Ørred

Regnbueørred

Fjeldørred

Laksefisk

Specielt laks og

ørred

Debio

Upeget af Statens

landbrugs- og

næringsmiddeltilsyn som

udøvende organ

Norge og

Sverige

Soil Association Storbritanien

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines