denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

96

transporten forårsager stress af og/eller fysisk skade på fisken. Transportudstyr og

materialer må ikke kunne medføre giftvirkning. Syntetiske stimuli og/eller beroligende

midler må ikke anvendes i forbindelse med transport.

Fersk- og saltvandsoverførsel

Smolt af havgående (anadrome) laksefisk er af naturlige årsager særlige følsomme

overfor stresspåvirkninger og selv om smolt normalt klarer en direkte overførsel til

havvand, udsættes fisken altid for nogen osmoregulatorisk og respiratorisk stress

umiddelbart efter overførslen. Yderligere stresspåvirkning i denne periode kan have

fatale følger.

For at minimere dødelighed som følge af ufuldstændig smolt-udvikling hos laksefisk

overført til saltvand, er det i ferskvandstadiet vigtigt at undgå uhensigtsmæssige ydre

påvirkninger såsom uhensigtsmæssig lys-mørkeperiode, høj temperatur, høj

bestandstæthed, forebyggende sygdomsbehandling eller dårlig vandkvalitet. Smolt med

latente infektioner eller gælleparasitinfektioner bør ikke overføres til havvand.

Smoltudviklingen bør følges ved fysiologiske tests, der kontrollerer fiskens evne til at

styre salt-vandbalancen (osmoregulering).

I Soil skal smolt af atlanterhavslaks, der lige er overført fra ferskvand til saltvand,

behandles med særlig varsomhed. Håndfodringsprocedurer bør anvendes indtil smoltene

aktivt tager føde til sig, og udviser normal stimeadfærd.

Lys - mørke cyklus

Den naturlige ændring i årstidens lys-mørkeperiode (fotoperiode) er én af de vigtigste

omgivende faktorer, der påvirker adfærd, appetit, smoltudvikling og

kønsmodning/gydning. Lysperioden må derfor kun reguleres med forsigtighed for ikke

at få uheldige følger. Med mindre en accelereret eller forsinket smoltudvikling ønskes,

er det bedst at holde pre-smolt under naturlige lysforhold eller under kunstig lysstyring

som følger en naturlig lysintensitet og fotoperiode.

Hurtige skift mellem lys og mørke (tænd/sluk) kan forårsage adfærdsmæssig stress og

bør undgås i opdræt af regnbueørreder, hvorfor ændringer i lysintensiteten bør foregå

gradvis over længere tid.

Som følge af negative effekter på æg og larver ved diffus lyspåvirkning anbefales

inkubering af disse stadier i mørke.

I Debio må en kunstig daglængde ikke være længere end årets naturlige daglængde for

arternes udbredelse. I åbne anlæg må kunstig lys kun tilføres i form af undervandslys.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines