denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

Andre anbefalinger fundet i litteraturen om maksimale bestandstætheder af

regnbueørred er vist herunder.

Maks. (kg/m 3 ) Vurderet ud fra Kilde

44

>80 Tilvækst og fysiologisk stress North 2003

30 Appetit Alanärä 1996

40 Tilvækst, foderudnyttelse og

vandkvalitet

Zoccarato et al. 1994

More magazines by this user
Similar magazines