denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

en større vægtforskel hhv. 16 og 39% (beregnet ud fra forskel i variationskoefficient).

Se også kapitlet ”Tæthed”.

Skjul

En måde at reducere aggressive sammenstød er at give ål mulighed for at skjule sig,

f.eks. i plastikrør. Disse medfører dog besværlig rengøring af bassiner og dårligere

fordeling af ilt m.v. (Knights 1987).

35

Slægtsrelation

I naturen er laksefisk, inklusiv regnbueørred, i stand til at skelne mellem sin egen slægt

og ikke-slægtsrelation. Derfor er det muligt at reducere den aggressive adfærd, hvis

sammenblanding af forskellige stammer undgås. Dog mangler der dokumentation herfor

under akvakulturforhold (Ellis et al. 2002).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines