denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

89

12. Fiskevelfærd - internationalt set

De Fem Friheder, ”The Five Freedoms” udarbejdet af The UK Animal Welfare Council,

er blevet et accepteret som et overordnet regelsæt for management, som skal sikre god

velfærd for landbaserede dyr, og er på samme måde anvendt for opdrættede fisk (Ellis et

al. 2002):

1. Fri for sult og tørst - med let adgang til frisk vand og et foder der opretholder

god sundhedstilstand og rigelig energi

2. Fri for gener - ved at tilbyde passende omgivende forhold

3. Fri for smerte, skade eller sygdom - ved forebyggelse eller hurtig

diagnosticering og behandling

4. Fri til at udtrykke normal adfærd - ved at skabe tilstrækkelig plads, gode

faciliteter og selskab med artsfæller

5. Fri for frygt og stress - ved at sikre opdrætsforhold og håndtering som ikke

forårsager mentale lidelser

IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) repræsenterer en

international verdensomspændende sammenslutning af organisationer/instanser, der

arbejder for udvikling af økologisk produktion. IFOAM’s standarder for økologisk

akvakulturproduktion er under udarbejdelse med retningslinier der iflg. forbundet bør

overholdes i forbindelse med f.eks. økologisk fiskeopdræt. Standarderne dækker alle

former for akvakulturproduktion (fisk, skaldyr, krebsdyr m.v.) i både fersk-, brak-, og

saltvand. Dette betyder, at principper, anbefalinger og standarder i kapitel 6 omkring

akvakulturproduktion er formuleret generelt:

- Omlægningen til økologisk akvakultur

- Basale forhold som hensyn til fiskens behov m.v.

- Placering af produktionsenhed

- Placering af indsamlingsområder af vilde arter

- Sundhed og velfærd

- Avl og gydning

- Ernæring

- Indfangning

- Transport af levende marine dyr

- Slagtning

Se mere på www.ifoam.org

Eksisterende mærkningsmodeller for økologisk opdræt tager normalt udgangspunkt i

standarder defineret af IFOAM, hvorved der ses en vis lighed modellers opbygning og

indhold.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines