denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

71

8.10 Suspenderet stof (SS)

SS er et mål for vandets indhold af al partikulær materiale, der kan sis fra i et

standardiseret ”kaffefilter”. Partikler kommer naturligt ind med indløbsvandet eller

opkoncentreres i recirkulerede anlæg, hvor fækalier og foderrester bidrager til øget

uklarhed eller turbiditet af vandet, hvis omfang afhænger af partiklernes antal, størrelse

og form (Henze et al. 2000). Vandstrøm hindrer partikler i at aflejre i opdrætsbassiner,

men høje bestandstætheder af fisk kan, som følge af fiskenes svømmeaktivitet, også

alene lave en vandstrøm, der øger SS-transport ud af bassinet (Ellis et al. 2002).

Skadevirkning

Negative effekter af SS afhænger meget af dets oprindelse, partikelstørrelse og

koncentration (Colt og Orwicz 1991). Et højt indhold af SS kan forårsage

gælleproblemer ved fysisk at genere og dække fiskens gæller og således vanskeliggøre

iltoptagelsen. Kronisk udsættelse for høje SS-niveauer kan endvidere medføre bakteriel

gællesyge (Pennell og McLean 1996; Klontz 1993).

Tolerancer

Tabellen viser anbefalinger fra litteratur, der opsamler resultater om grænseværdier for

suspenderet stof.

SS (mg/l) Optimal Maks. Bemærkning Kilde

Generelt 15 Colt og Orwicz 1991

Laksefisk

More magazines by this user
Similar magazines