denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

mellem lysforholdene. Dog påvirkede de forskellige lysforhold appetit og vækstrate

(Erguen et al. 2002). Hjertefrekvensen er dog målt at stige hos regnbueørred udsat for

vedvarende lys (20.000 lux) (Kojima et al. 1997).

28

Skift mellem lys og mørke

Hurtige skift mellem mørke og lys bør undgås i opdræt af regnbueørreder, som vil

kunne forekomme i indendørs opdræt. Når lyset tændes, svømmer fiskene øjeblikkelig

ned på bunden og foretager en panikagtig svømning med kroppen presset mod bunden. I

løbet af 5 minutter indtager fiskene igen en position i de øverste vandlag. På samme vis

øger en pludselig slukning af lys ligeledes i en kort periode aktiviteten primært ved

bunden, inden de igen bliver rolige. For at undgå at regnbueørred stresses bør der

anvendes en gradvis (kontinuerlig) ændring i lysintensiteten (Mork og Gulbrandsen

1994), som det sker i naturen. I mange videnskabelige forsøg er dog udført med to

daglige, men øjeblikkelig (pludselige), skift mellem lys og mørke (f.eks. 16L:8M) uden

at have forårsaget nogen dødelighed i forsøgsperioden.

Æg og larver

Undersøgelser viser, at diffus lyspåvirkning af æg og larver har negative effekter.

Nyklækkede larver opnår mindre størrelse og er længere om at nå svøm-op-stadiet

sammenlignet med larver af æg inkuberet i mørke. Efter klækning er larver, der i

ægstadiet blev inkuberet ved konstant belysning, ikke naturligt skræmt af ovenfra

kommende bevægelser (Pennell og McLean 1996).

4.3 Lyd

Hjertefrekvensen blev ikke påvirket hos regnbueørred udsat for konstant lyd-påvirkning

(130dB, 300Hz) (Kojima 1997).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines