denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

80

bevidstløse. Men den forudsætter en korrekt metodeanvendelse (Gregory 1991; Van de

Vis et al. 2003).

Konklusionen fra undersøgelser med elektrisk lammelse af regnbueørred, ål og karpe

(Cyprinus carpio) var at metoden med modifikationer kunne imødekomme krav til

kødkvalitet og fiskevelfærd (Marx et al. 1997). Kestin et al. (1995) viste, at korrekt

anvendelse af elektrisk lammelse resulterede i øjeblikkelig tab af bevidsthed hos

regnbueørred. For at sikre en human aflivning eller lammelse er det vigtigt at betragte

alle strømmens tre variable hhv. strømstyrke, varighed og frekvens. Især øger en

stigende strømstyrke og varigheden begge den periode, hvor fisken effektivt er lammet,

mens en øget strømfrekvens, til et vist niveau, reducerer tiden indtil lammelse. Påføring

af strøm (styrke ikke angivet i abstract) i 60 sekunder ved 1000Hz og 250V er er

identificeret som anbefalede parametre, der gør regnbueørreder dødeligt bevidstløse og

uden at forårsage skader af fiskens krop (Lines et al. 2003).

Alternative metoder end ovennævnte er endvidere afprøvet under forsøg. En 25 ppm

opløsning af nellikeolie, i form af AQUI-S, er i stand til at bedøve regnbueørred til

slagteprocessen. Under en gennemsnitlig bedøvelsesperiode på 9 minutter var der ingen

tegn på åndenød eller observation af modstand og der optrådte kun relativ niveauer af

katecholaminer. Uden at have skelet til føde- eller kemikalielovgivningen anbefalede

forfatterne AQUI-S, som en alternativ metode til bedøvelse af større fiskemængder og

som en metode, der lever op til krav om dyrevelfærd (Bretzinger 2001).

10.2 Ål

Af metoder til lammelse og aflivning af ål er nedenstående fundet i den videnskabelige

litteratur.

Nedkøling

Lammelse af store ål (758 g) ved nedkøling i isvand tager flere minutter (ca. 12 min.)

indtil en kropstemperatur på 5ºC er opnået og hjerneaktiviteten ophører. I denne periode

observeres stor fysisk modstand og forsøg på flugt samt muskelkramper og

gælleventilation i de sidste faser. Mindst 5% af ålene gøres dog ikke bevidstløse ved en

kropstemperatur på 5ºC. Ud fra et dyrevelfærdsmæssigt synspunkt anbefales nedkøling

af levende ål i forbindelse med slagtning dog ikke (Lambooij et al. 2002d).

Nålepistol

Ved mekanisk lammelse af store ål (700-800 g) vha. nålepistol-metode (skudtryk på 8

bar og en luftinjektion på 3 bar i 1,5 sekunder) kunne mindst 93% af ålene lammes

effektivt når nålepistolen blev placeret korrekt. Forfatterne anser metoden som værende

anvendelig, men påpeger at supplerende undersøgelser vil være nødvendig for udvikling

af en tilbageholdelses- og lammeanordning, som er anvendelig i praksis (Lambooij et

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines