denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

40

6.2 Ål

Litteraturen omkring udfodring af ål af opdrætsrelevans er meget sparsom.

Glasål og unge ål under 10-15 g benytter i højere grad lugtesansen frem for synet til

lokalisering af foder, hvorimod det omvendte er gældende for større ål, hvor synet er det

dominerende sanseorgan. Den øvre grænse for pillestørrelse for effektiv fodring er

bestemt af hhv. mundbredde, foderpillens fysisk natur og sult, den nedre grænse af

mulighed for lokalisering. Optimal granulat- og pillestørrelse vurderes at være ca. 0,4-

0,6 af mundens bredde (Knights 1983), som hos øvrige rovfisk (Pennell og McLean

1996).

Undersøgelse af Wickins (1983) viste, at øget fodringshyppighed eller spredning af

foder i bassinet kunne hjælpe underordnede ål til en højere foderindtagelse (citeret i

Knights 1985).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines