Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Tabel 3.11 : Pluimvee :

Tabel 3.11 : Pluimvee : aantal geslachte en afgekeurde dieren 1.3.2.2. Handel en verwerking van konijnen In 2004 werden 2.214.242 konijnen geslacht. In plaats van de dalende trend die sinds 1998 aanhoudt is er nu een lichte stijging van het aantal geslachte konijnen. Van de meer dan 2 miljoen geslachte konijnen werden er 0,8 % afgekeurd. De voornaamste redenen van afkeuring zijn abnormaal uitzicht, algemene verontreiniging en dood voor het slachten. 102 Diersoort Aantal geslacht Aantal afgekeurd Braadkippen 243.721.233 2.969.788 Soepkippen 28.577.238 798.366 Kalkoenen 26.596 166 Parelhoenders 240.715 2.094 Duiven 283.244 3.675 Eenden 116.150 805 Ganzen 3.403 16 Piepkuikens 343.034 1.784 Loopvogels 746 0 Kwartels 427.887 14.906 Zware kippen > 2 kg 1.140.024 9.818 Zware kalkoenen > 5 kg 673.606 10.559 Fazanten 11.384 3 Patrijzen 1.733 0

1.3.2.3. Handel en verwerking van vrij wild Vrij wild wordt aan een gezondheidsonderzoek onderworpen. Het onderzoek op trichinen is verplicht bij alle everzwijnen die in een vrij - wildverwerkingsinrichting aangeboden worden. Er werden 8.167 everzwijnen onderzocht op Trichinella in 2004. Eén everzwijn werd positief bevonden met minder dan 1 larve per gram predilectiespier. Bij bevestigend onderzoek werd vastgesteld dat het Trichinella britovi betreft. 1.3.2.4. Residuen en contaminanten bij vlees van pluimvee, konijnen en wild De monsters worden onderzocht op de aanwezigheid van onder andere residuen met hormonale werking, verboden substanties, beta agonisten, antibiotica, PCB en dioxines. Monsters genomen bij vrij wild worden vooral onderzocht op een mogelijke contaminatie met lood of cadmium. De niet conforme resultaten waren vooral te wijten aan de aanwezigheid van coccidiostatica (7). Tabel 3.12 : Residuen en contaminanten bij vlees van pluimvee, konijnen en wild Diersoort Aantal monsters Aantal niet conform Pluimvee 2.613 5 Konijnen 116 4 Vrij wild 108 0 103

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv