Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

3.4.8. Residuen van

3.4.8. Residuen van gewasbeschermingsmiddelen Voor de controle van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in voedingsmiddelen werden voornamelijk de halogene organische bestrijdingsmiddelen gecontroleerd zoals DDT, lindaan, hexachloorbenzeen en dieldrin, evenals chloormequat dat vooral als groeiregulator in de perenteelt gebruikt wordt. Net als in 2003 werd in 2004 geen enkele overschrijding vastgesteld. Tabel 3.57 : Resultaten residuen van gewasbeschermingsmiddelen Matrix 166 Gewasbeschermingsmiddelen Aantal monsters Aantal niet conform Babyvoeding Chloormequat 25 0 Perensiroop Chloormequat 10 0 Groenten en fruit in blik Chloormequat 20 0 Cacao en afgeleide producten Organische chloorverbindingen 49 0 Sinaasappelsap Diverse 30 0 Rogge en roggemeel Diverse 22 0 Champignons in blik Diverse 15 0 Thee Diverse 10 0 Boter Organische verbindingen 32 0 Totaal 213 0

3.4.9. Residuen van geneesmiddelen Er werd in 2004 geen enkele overschrijding vastgesteld in eiproducten, zuivelproducten en honing. Tabel 3.58 : Resultaten residuen van geneesmiddelen Matrix Geneesmiddel Aantal monsters Aantal niet conform Melk en zuivelproducten Antibiotica 372 0 Ingevoerde honing Antibiotica 18 0 Eiproduct Chloramfenicol 17 0 Eiproduct Metaboliet van nitrofuranen 3.5. Genetisch gemodifi ceerde organismen 103 0 Eieren Lasalocide 18 0 Totaal 528 0 De ontwikkeling van genetisch gemodifi ceerde organismen (GGO’s) vertoont op wereldvlak zeer grote tegenstellingen. Naast de maatschappijgebonden beschouwingen, waarbij de Europese aanpak vooral op het voorzorgsbeginsel steunt, speelt hierbij ook het zeer kleine aantal GGO’s dat thans commercieel wordt aangemaakt een rol. Het gaat overwegend om vier planten (soja, maïs, koolzaad en katoen) en om twee soorten bewerkingen (tolerantie voor totaalherbiciden en resistentie tegen insecten). Van soja komt 80 % van de wereldproductie voort uit GGO’s. Soja wordt echter niet zoveel verbouwd in Europa, in tegenstelling tot maïs, die hier dan nog in de meeste gevallen niet genetisch is gemodifi ceerd. Het gebruik van GGO’s is de jongste jaren sterk toegenomen in de USA, Canada, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. 167

Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Businessplan 2005-2008 - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv