Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

2 Crisisbeheer 2.1.

2 Crisisbeheer 2.1. Dioxines in aardappelschillen In november 2004 werd het voedselagentschap door de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (VWA) op de hoogte gesteld van een dioxinecontaminatie in bijproducten van de aardappelverwerkende industrie. De contaminatie was aan het licht gekomen in een onderzoek omtrent verhoogde dioxinegehaltes in melk afkomstig van bedrijven gelegen rond een industriële verbrandingsoven. Uit dit onderzoek bleek dat niet de verbrandingsoven, maar wel aardappelschillen en andere aardappelbijproducten afkomstig van aardappelverwerkende bedrijven, de oorzaak waren van de contaminatie. Deze bedrijven maakten bij het sorteren van de aardappelen gebruik van gecontamineerde kaolinietklei afkomstig uit Duitsland. In deze klei werden dioxinegehaltes teruggevonden die bijna 5 keer hoger dan de norm waren. De bijproducten van het sorteer- en verwerkingsproces (schillen, zetmeelfracties, aardappelsnippers) waarin ook nog een kleine hoeveelheid van de klei aanwezig was, kwamen uiteindelijk als veevoer terecht op rundvee- en varkensbedrijven. Een deel van deze producten was ook in België geleverd. Het onderzoek in ons land spitste zich niet enkel toe op veehouderijen die gecontamineerd veevoeder ontvangen hadden. Ook aardappel- en groenteverwerkende bedrijven die mogelijk dezelfde gecontamineerde klei gebruikt hadden, werden in het onderzoek opgenomen. Negen veehouderijen (6 varkensbedrijven en 3 rundveebedrijven) die met dioxines gecontamineerd veevoeder uit Nederland hadden ontvangen, werden preventief geblokkeerd. De rundveebedrijven konden na inspectie meteen vrijgegeven worden, aangezien ze de aardappelschillen enkel gebruikt hadden om maïssilo’s af te dekken. Op de varkensbedrijven werden stalen genomen. Na een eerste analyse konden vijf varkensbedrijven vrijgegeven worden. Het zesde bedrijf werd enkele dagen later na bijkomend onderzoek gedeblokkeerd. Twee groenteverwerkende bedrijven in West-Vlaanderen bleken dezelfde 218 crisispreventie en -beheer

soort klei te gebruiken voor het sorteren van wortelen. Analyse van de eind- en restproducten van het productieproces wees uit dat de dioxinegehalten onder de norm bleven. Onderzoek van de afgewerkte aardappelproducten in België en Nederland wees uit dat de contaminatie van de klei geen aanleiding gaf tot contaminatie van consumentenproducten. De Belgische consument is dus niet in aanraking geweest met gecontamineerde voedingsproducten. Door een goede communicatie met de overheden van onze belangrijkste handelspartners buiten de EU via de Belgische ambassades en in samenwerking met de sector heeft deze dioxinecontaminatie geen of nauwelijks nadelige gevolgen voor de export gehad. 2.2. PCB’s in eieren In mei 2004 heeft het FAVV in het kader van het normale controleprogramma verhoogde PCB-concentraties vastgesteld in eieren afkomstig van één producent met legkippen met vrije uitloop. Daarbij werden PCB-waardes vastgesteld die tot 5 keer hoger dan de norm waren. De PCB-contaminatie bleek een gevolg van bodemvervuiling van de omgeving van het bedrijf: een gedeelte van de vrije uitloop voor het pluimvee bleek vervuild te zijn. Bijgevolg was slechts een klein percentage van de productie van dit legbedrijf gecontamineerd. Maar aangezien het in de praktijk niet mogelijk bleek om de gecontamineerde eieren te scheiden van de niet-gecontamineerde, werd de volledige productie van het bedrijf ter plaatse geblokkeerd, uit de handel genomen en bij de consument teruggeroepen. De betrokken distributieketen heeft hierbij zijn volledige medewerking verleend. 219

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv