Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

4.1.2.5. Opsporing en

4.1.2.5. Opsporing en vervolging Voor de opsporing en de vervolging van overtredingen werden de volgende maatregelen voorgesteld : ● versterken van de juridische positie van de Multidisciplinaire Hormonencel met betrekking tot het inzamelen en beheren van informatie, ● verderzetten van de multidisciplinaire samenwerking die in de loop der jaren is ontstaan. Daartoe moeten de voorziene middelen werkelijk worden ingezet, ● voorzien in de uitbreiding van de multidisciplinaire samenwerking, ● beter beschermen van de ambtenaren tegen bedreigingen en gerechtelijke vervolging. 4.2. Eigen activiteiten van de NOE 4.2.1. Algemeen overzicht In 2004 is de NOE van start gegaan met het gebruik van een databank om de informatiehuishouding optimaal te kunnen garanderen. Elke binnenkomende informatie die aanleiding geeft tot het opstarten van een dossier, het uitvoeren van een verdachte monsterneming in het slachthuis of landbouwbedrijf, het uitvoeren van een wegcontrole of actie, alsook meldingen ter info worden in deze databank opgenomen. De NOE heeft 441 van deze administratieve vattingen in 2004 ontvangen. Deze 441 binnenkomende meldingen hebben aanleiding gegeven tot : ● het openen van 203 nieuwe dossiers, ● het uitvoeren van 73 verdachte monsternemingen op een landbouwbedrijf, ● het uitvoeren van 18 wegcontroles, ● en het uitvoeren van 10 acties. 184

Er werden administratieve vattingen doorgestuurd naar de PCE’s of naar een externe dienst (andere federale overheidsdiensten, gewesten, …). In de meeste gevallen ging het om meldingen die binnen één van de elf PCE’s van het FAVV afgehandeld konden worden. Een deel van de vattingen werd voorlopig enkel informatief geregistreerd. 4.2.2. Afgewerkte dossiers en opgestelde processen-verbaal en waarschuwingen 163 van de in 2004 geopende dossiers (203) werden in 2004 afgerond. Er werden door de NOE in totaal 197 processen-verbaal van overtredingen en 12 offi ciële waarschuwingen opgemaakt. 185

Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Businessplan 2005-2008 - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
van de inspecteur en controleur - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv