Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

1.3.3. Primaire

1.3.3. Primaire productie van melk en eieren 1.3.3.1. Residu’s en contaminanten in eieren Voor het onderzoek naar residu’s en contaminanten in eieren werden stalen genomen op het legbedrijf of in het pakstation. Tabel 3.13 : Resultaten van het onderzoek naar residu’s en contaminanten in eieren Bij de analyse van 243 stalen werd in 15 gevallen coccidiostatica aangetroff en. Meestal waren de normoverschrijdingen zeer beperkt. Er werd telkens een onderzoek ingesteld bij de betrokken legbedrijven en de leveranciers van de voeders. In de meeste gevallen bleek de contaminatie een gevolg te zijn van versleping van de voeders. 104 Parameter Aantal onderzochte stalen Aantal overschrijdingen PCB 62 0 Dioxine, dioxine-achtige PCB en merker-PCB 410 Antibiotica 199 0 Sulfonamiden 179 0 OCP’s 65 0 Nitrofuranen 48 0 Anticoccidia en nitro-imidazolen 243 15

1.3.3.2. Rauwe melk 1.3.3.2.1. Kwaliteitscriteria De kwaliteit van de melk die de producenten leveren aan de kopers wordt gecontroleerd door de interprofessionele organismen : het Melkcontrolecentrum (Vlaanderen) en het Comité du Lait (Wallonië). Het FAVV krijgt de resultaten van deze kwaliteitsbepaling systematisch toegespeeld. De kwaliteit van de geleverde melk in België is uitstekend. In uitvoering van de vigerende wetgeving wordt door het FAVV aan melkveehouders die niet aan de kwaliteitseisen voldoen voor kiemgetal, celgetal en remstoff en, een leveringsverbod opgelegd. Tabel 3.14 : Overzicht van het aantal keer dat een leveringsverbod opgelegd werd 1.3.3.2.2. Residu’s en contaminanten Leveringsverbod Parameter 14 dagen 1 maand Kiemen en/of cellen 328 54 Remstoff en 42 0 Zowel op de hoeve als tijdens het transport neemt het FAVV zelf heel wat monsters ter controle van de aanwezigheid van residuen en contaminanten in rauwe melk. Er wordt daarbij gezocht naar antibiotica, afl atoxine M1, zware metalen, antiparasitaire geneesmiddelen, nitro-imidazolen, NSAID, organosfosforpesticiden, dioxines, PCB’s en OCP. 105

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv