Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

5.2.4. Levensmiddelen De

5.2.4. Levensmiddelen De controles die moeten worden uitgevoerd bij de import van levensmiddelen, worden bepaald door de Europese Commissie, dit in functie van gevallen uit het verleden waarbij de normen overschreden werden. De beschikkingen betreff en pistachenoten, vijgen, hazelnoten, aardnoten, paranoten en, sinds 2004, Spaanse pepers en kerrie. Tabel 3.74 geeft de verdeling weer, per type product, van de 1.161 zendingen die tijdens het jaar 2004 werden aangeboden voor invoer. Tabel 3.74 : Aard van de zending van levensmiddelen. Aard Herkomst 208 Aantal ontvangen zendingen Aantal geweigerde zendingen Kerrie Divers 10 0 Spaanse peper Divers 11 0 Paranoten Divers 15 0 Aardnoten Divers 3310 Iran 5 1 Pistachenoten Turkije 213 Andere 73 0 Hazelnoten Turkije 603 0 Vijgen Turkije 92 0 Totaal 1.161 4

5.3. RASFF-berichten Er werden in 2004, 691 alarmmeldingen en 1.897 informatiemeldingen verspreid door de Europese Commissie. België was betrokken bij 91 van de 691 alarmmeldingen. Tabel 3.75 geeft de verdeling van de 91 alarmmeldingen per gevarengroep weer. Hieruit blijkt dat de meeste meldingen (58,2 %) betrekking hadden op chemische gevaren. Tabel 3.75 : Alarmmeldingen waarbij België in 2004 betrokken was Gevarengroep Aantal Chemische gevaren 53 Biologische gevaren 25 Fysische gevaren 8 Andere 5 Totaal 91 Van de 2.588 RASFF-berichten die door de 25 lidstaten werden verspreid, waren er 62 afkomstig van België. Tabel 3.76 geeft de verdeling van die 62 berichten volgens de aard van het gevaar. 209

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv