Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

1.3.4.3. Residuen en

1.3.4.3. Residuen en contaminanten in viskwekerijen In zalmkwekerijen en visvijvers werden in totaal 205 monsters genomen voor onderzoek op diverse residuen. Er werd geen enkel resultaat gevonden dat niet conform was. 1.3.5. Toezicht op de bacteriologische besmetting van eetwaren van dierlijke oorsprong en op de hygiëne-indicatoren Om de evolutie van de toestand in België te kunnen opvolgen en evalueren werden in 2004 dezelfde soorten monsters onderzocht als in de voorgaande jaren. Op alle genomen monsters werd, naast een telling van ziekteverwekkende kiemen ook een telling uitgevoerd van een aantal hygiëneindicatoren. Het doel van dit bewakingsprogramma is erg besmette eetwaren te detecteren en hierbij, van jaar tot jaar, in bepaalde eetwaren uit de voedselketen een mogelijke evolutie te kunnen vaststellen. 1.3.5.1. Besmetting van eetwaren door Salmonella Figuur 3.1 toont de evolutie van de besmetting van varkensvlees door Salmonella. De besmetting van varkenskarkassen is licht dalend sinds 2000. De besmetting van versneden vlees en gehakt van varkens blijft al een aantal jaren min of meer op hetzelfde niveau. 110

35 30 25 20 15 10 5 0 Figuur 3.1 : Evolutie van de besmetting van varkensvlees door Salmonella 2000 2001 2002 2003 2004 Varkenskarkassen Versneden vlees Varkensgehakt Wat het vlees van gevogelte betreft, werd in 2003 bij de karkassen van braadkippen een lichte stijging van de prevalentie vastgesteld naar 12,1 % terwijl in 2004 de trend terug dalend is (7,9 % ). De Salmonella besmetting van karkassen van soepkippen was in 2004 (19,6 %) van dezelfde orde als in 2003 (18,6 %). Naast kippenfi lets zonder vel en been werd in 2004 voor het eerst ook versneden kippenvlees met vel (vleugels, billen, borststukken …) onderzocht. De gemiddelde Salmonella-besmettingsgraad voor beide categorieën samen bedroeg 19,9 %. De resultaten van het versneden kippenvlees zonder vel van de vorige jaren lagen een stuk lager (rond de 12 %). Wellicht is de vastgestelde verhoging voornamelijk te wijten aan de aanwezigheid van het vel bij de monsters. Rundergehakt is maar in geringe mate besmet door Salmonella (3 % positieve monsters) De gegevens van 2004 geven echter geen bevestiging van de daling van de besmettingsgraad vastgesteld in 2003, toen er slechts 0,3 % positieve monsters werden vastgesteld. 111

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv