Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

3.6. Additieven Alleen

3.6. Additieven Alleen additieven waarvan voldoende geweten is dat ze veilig zijn, mogen aan bepaalde voedingsmiddelen worden toegevoegd. Er werden wettelijk toegelaten maximumconcentraties vastgelegd, zodat bij inname van deze stoff en de aanvaardbare dagelijkse dosis gerespecteerd wordt. In het kader van de voedselveiligheid is het van belang te controleren of additieven enkel toegevoegd worden aan die specifi eke voedingsmiddelen waarvoor ze toegelaten zijn en of de gebruikte hoeveelheden voldoen aan de wettelijk vooropgestelde maxima. Essentieel is te controleren of additieven die niet veilig bevonden zijn inderdaad niet terug te vinden zijn in geen enkel voedingsmiddel. 3.6.1. Sulfi et in gehakt Uit een Europees rapport blijkt dat onder andere voor sulfi et de aanvaardbare dagelijkse dosis gemakkelijk zou kunnen overschreden worden, vooral dan door kinderen gezien hun lager lichaamsgewicht. Sulfi et wordt immers toegelaten in een hele reeks voedingsmiddelen. Bovendien wordt sulfi et aanzien als een belangrijk allergeen waardoor dit additief vanaf 25 november 2005 verplicht geëtiketteerd moet worden indien het een bepaalde concentratie overschrijdt. Het gebruik van sulfi et in zuiver gehakt vlees is wettelijk verboden. Toch wordt dit additief nog regelmatig toegevoegd om de rode kleur van het vlees te bewaren. Het gaat hier dan om puur consumentenbedrog. Indien vlees een tijd aan de lucht wordt blootgesteld dan treedt normaal door oxidatie een bruinkleuring van het vlees op. Sulfi et kan aldus bedorven vlees een vers uitzicht geven en een risico vormen voor de voedselveiligheid. Een controle op de aanwezigheid van sulfi et in gehakt bestaat in eerste instantie altijd uit een snelle routinetest waarbij gebruik wordt gemaakt van malachietgroen. Omdat deze snelle test soms wijst op de aanwezigheid van sulfi et zonder dat dit daadwerkelijk aanwezig is, dient bij een eerste positief 172

esultaat steeds een bevestiging te worden gevraagd in het laboratorium. Indien de slager na een positieve malachietgroentest echter onmiddellijk het gebruik van sulfi et toegeeft, wordt er aan het laboratorium geen bevestiging meer gevraagd. In 2004 werden ruim 943 malachietgroentesten uitgevoerd op gehakt vlees. Daarvan leverden 72 monsters een positief resultaat op dat ontkend werd door de slager in kwestie. Hiervan werden 52 monsters ook na analyse in het laboratorium positief bevonden. Sulfi et werd aangetroff en in gehakt van varken, rund, paard, schaap, in américain, hamburgers, blinde vinken, worsten,… met zowel lichte als zware overschrijdingen . De producten die in overtreding zijn met de wetgeving worden in beslag genomen en er wordt hiervoor ook proces-verbaal opgesteld. In 2003 werden er 97 eff ectieve positieve gevallen vastgesteld, in 2002 slechts 16. Blijvende waakzaamheid is dus geboden. 3.6.2. Soedanrood in chilipoeder, currypoeder en afgeleide producten Soedanrood is kankerverwekkend en genotoxisch en het gebruik ervan is dan ook wettelijk niet toegelaten in voedingsmiddelen. Deze illegale kleurstof kan gebruikt worden om chilipoeder bij te kleuren aangezien de natuurlijke kleur van het chilipoeder lichtgevoelig is en de prijs ervan bovendien bepaald wordt door de kleur. Via het RASFF-systeem zijn sinds 2003 honderden berichten verspreid over de aanwezigheid van deze verboden kleurstof in chilipoeder maar ook in currypoeder en in producten waar deze poeders in verwerkt zijn zoals tomatensaus, pastasaus, palmolie,… Daarom en naar aanleiding van een Europese maatregel werd in 2003 gestart met de controle op de aanwezigheid van soedanrood in chilipoeder van verschillende oorsprong. 173

Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Businessplan 2005-2008 - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv