Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Tabel 3.47 : Controles

Tabel 3.47 : Controles in de melkinrichtingen volgens hun hoofdactiviteit Type inrichting Melkerij Aantal controles van de erkenning Aantal controles van de autocontrole 3.2.2. Controle bij de pakstations In 2004 waren er 145 pakstations. Daarbij werden 251 controles uitgevoerd voor de erkenning, de hygiëne en de handelsnormen. Hierbij stelde het voedselagentschap 63 niet-conformiteiten vast. Er werden 52 waarschuwingen gegeven en 5 processen-verbaal opgesteld. 3.2.3. Grootkeukens, melkkeukens, horeca en detailhandel Dit jaar werden 1.717 grootkeukens gecontroleerd (rusthuizen, scholen, collectieve cateringbedrijven), 392 melkkeukens in ziekenhuizen en kinderdagverblijven, 6.977 inrichtingen in de horecasector en 5.759 inrichtingen in de detailhandel. 150 Kaasmakerij Conditioneringsbedrijf Fabrikant van boter Roomijsproducent Hoeve producenten Totaal 17 18 20 10 37 407 509 15 12 15 2 15 407 466

Tabel 3.48 : Resultaten van de hygiëne- en HACCP-inspecties in grootkeukens, melkkeukens, de horecasector en de detailhandel Gecontroleerde parameters Niet conform Grootkeukens Melkkeukens Horecasector Detailhandel Algemene hygiëne 62,2 % 47,6 % 64,9 % 46,3 % Naleving van de koudeketen 16,6 % 18,8 % 26,2 % 32,6 % Naleving van de warmteketen 38,7 % 37,5 % 54,9 % 46,7 % Naleving van de temperatuur van de frituurvetten 35,3 % 58,4 % 31,5 % 41,4 % HACCP 79,7 % 68 % 89 % 84 % Traceerbaarheid 50,7 % - 62,1 % 64,1 % De melk na bereiding zo vlug mogelijk koelen De zuigfl essen niet warm bewaren - 58,7 % - - - 15,8 % - - De algemene hygiëne blijft een cruciaal probleem in alle soorten van inrichtingen. Zelfs nu de Europese wetgeving een autocontrolesysteem op alle niveaus oplegt, blijken nog heel wat inrichtingen niet in staat om bepaalde basisregels inzake hygiëne in acht te nemen. Op dat vlak, en voornamelijk in de horecasector, moet dus nog een grote inspanning worden geleverd. Bepaalde federaties (grootkeukens, verzorgingsinstellingen, horeca) hebben gidsen voor goede hygiënepraktijken opgemaakt en ter beschikking van hun leden gesteld om hen daarbij te helpen. Wat de naleving van de bewaarvoorschriften (koude- en warmteketen) betreft, is de situatie lichtjes verbeterd. Toch worden nog steeds te veel tekortkomingen vastgesteld in de detailhandel. 151

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv