Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Als toevoegingsmiddelen

Als toevoegingsmiddelen en voormengsels worden vooral vitamine B5, carrageen (E407) en groeibevorderaars met antimicrobiële werking aangetroff en. De invoer van stikstofhoudende producten via de Antwerpse haven bestaat vooral uit methionine, diverse gistsoorten en lysine. Tabel 3.68 : Samenstelling van de in Antwerpen aangeboden zendingen Aard van de zending Absoluut aantal Relatief aantal Toevoegingsmiddelen en voormengsels 294 22 % Voedermiddelen 964 71 % Stikstofhoudende producten 93 7 % In de haven van Gent werden alleen voedermiddelen aangeboden, namelijk vooral sojaproducten (sojameel en sojaschroot) en ook zaden voor volièrevogels. 200

5.2.2. Planten en plantaardige producten 5.2.2.1. Fytosanitaire controles 5.2.2.1.1. Gereguleerde planten en plantaardige producten In 2004 werden 12.139 zendingen van gereguleerde planten, plantaardige producten en groeimedia uit 90 verschillende landen aangeboden voor een fytosanitaire controle. 6.680 zendingen werden ingevoerd. 5.432 zendingen werden toegelaten tot doorvoer waarvan 5.289 bestemd voor een andere lidstaat en 143 voor een derde land, de overige zendingen kregen een andere bestemming. 5.2.2.1.2. Houten verpakkingsmateriaal In 2004 werden 4.184 zendingen van houten verpakkingsmateriaal gedeclareerd. 3.349 van deze zendingen kwamen uit China. Er werden 1.003 zendingen of 24 % aan een fytosanitaire controle onderworpen. Daarvan werd 99 % of 995 zendingen toegelaten tot invoer, 2 zendingen kregen een toelating voor doorvoer en 6 zendingen werden vernietigd. 5.2.2.1.3. Onderscheppingen In 2004 werden tijdens de fytosanitaire controles bij invoer van planten en plantaardige producten uit derde landen 91 onderscheppingen verricht. 59 onderscheppingen of 65 % hadden betrekking op het vaststellen van schadelijke organismen in de zending. De meeste onderscheppingen werden uitgevoerd wegens de aanwezigheid van aaltjes in het groeimedium: Hirschmanniella in 13 zendingen van waterplanten; Pratylenchus, Helicotylenchus, Meloidogyne in 11 bonsaizendingen. Tripsen werden in 15 zendingen vastgesteld waarvan 9 zendingen geïnfesteerd waren door de quarantainetrips Thrips palmi. 201

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Bericht van 06/04/2004 - Favv