Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

de diverse betrokken

de diverse betrokken gewestelijke en federale administraties een ontwerp van conventie opgesteld en ter goedkeuring aan de betrokken ministers voorgelegd. 7.2.2. Internationale inspectieorganismen In 2004 ontving het FAVV inspectiebezoeken uit volgende landen: ● Verenigde Staten van Amerika : ● Van 7 tot 16 januari 2004 heeft de Food Safety and Inspection Service (FSIS) van het US Department of Agriculture bij het voedselagentschap een audit uitgevoerd. Ingevolge de auditconclusies heeft de FSIS beslist om aan de Belgische overheid, in casu het FAVV de bevoegdheid toe te kennen om Belgische bedrijven te erkennen voor de uitvoer van vlees naar de Verenigde Staten. 76 De FSIS stelt ter staving van deze beslissing dat het er vertrouwen in heeft dat het FAVV de garantie kan geven dat alle Amerikaanse voorschriften betreff ende inspectie en export nageleefd worden. Deze beslissing heeft voor gevolg dat de FSIS zelf geen audits meer zal uitvoeren bij individuele Belgische bedrijven. Uiteraard zal het voedselagentschap zelf nog op geregelde tijdstippen door de FSIS geïnspecteerd worden om na te gaan of de voorwaarden voor de delegatie van de erkenningbevoegdheid blijvend gerespecteerd worden. De beslissing van het FSIS kwam op een moment dat de Franse overheid zijn erkenning was kwijtgespeeld. Ze heeft de positie van de Belgische voedingssector voor de export naar de VS verstevigd. ● De Animal en Plant Health Inspection Service (APHIS) van het United States Department of Agriculture (USDA) kwam op 30 november, 2 december en 9 december bloembollen controleren voor uitvoer naar de Verenigde Staten en dit met gunstig resultaat.

● Zuid-Korea : De National Veterinary Research and Quarantine Service (NVRQS) van Zuid-Korea heeft van 28 tot 30 juli 2004 een audit uitgevoerd bij het FAVV. Hierbij werd het controlesysteem van het FAVV doorgelicht en werden een aantal Belgische bedrijven geauditeerd. Het eindresultaat van dit bezoek was gunstig en België behoudt zijn bevoegdheid om bedrijvenlijsten op te stellen, mits fi nale goedkeuring door de veterinaire diensten van Zuid-Korea. ● Japan : De Plant Protection Division van Japan heeft van 1 oktober tot 15 december 2004 het Belgisch controlesysteem voor het certifi ceren van tomaten en komkommers onderzocht. Een aantal bedrijven werd uiteraard ook bezocht en geauditeerd. Het eindresultaat was gunstig, waardoor eind 2004 de eerste Belgische tomaten naar Japan geëxporteerd konden worden. ● Cuba : Het National fytosanitair center van het Ministerie van Landbouw van de Republiek Cuba heeft op 19 oktober 2004 een inspectie uitgevoerd, met als resultaat een akkoord voor de uitvoer van pootaardappelen. 77

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv