Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

2.1.1.3. Phytophthora

2.1.1.3. Phytophthora ramorum In 2004 werden er 651 visuele controles uitgevoerd in kwekerijen en tuincentra op de aanwezigheid van Phytophthora ramorum, wat aanleiding gaf tot 543 monsternames. Deze schimmel werd vastgesteld op 45 percelen. Volgende soorten bleken aangetast : Rhododendron, Viburnum, Euonymus en Kalmia. In openbaar groen en bossen werden 51 inspecties en 23 monsternames uitgevoerd. Dit leverde 2 positieve monsters op. De besmette planten en de planten in een straal van 2 meter rond de besmette planten werden vernietigd. 2.1.1.4. Dennenaaltje Zoals vereist door de Europese Commissie werd er ook een campagne uitgevoerd voor het opsporen van het dennenaaltje. Op 33 locaties in België werd een inspectie verricht, waarbij 105 monsters van naaldhout verzameld werden. Alle monsters bleken na analyse negatief te zijn voor de aanwezigheid van deze nematode. 2.1.1.5. Pepinomozaïekvirus In opkweekbedrijven voor tomatenplanten werden 210 gemengde bladmonsters genomen zodat elk lot bemonsterd werd. Alle monsters testten negatief op de aanwezigheid van pepinomozaïekvirus. Tijdens de kwaliteitscontrole werd speciale aandacht besteed aan de aanwezigheid van verdachte symptomen op de vruchten. Er werden 46 monsters genomen van tomaten met verdachte symptomen, 12 daarvan bleken positief te zijn. Op de betrokken bedrijven werden hygiënemaatregelen aanbevolen. 118

2.1.1.6. Monilinia fructicola Monilinia fructicola is een schimmel die schade kan aanrichten in Prunusboomgaarden (pruim, kers, kriek, perzik,…). In 2004 werden er 29 monsters genomen in boomgaarden en 4 op vruchten in de handel. Alle monsters waren negatief. 2.1.1.7. Middellandse Zeefruitvlieg Na jarenlange onderhandelingen met de Japanse autoriteiten, werden in 2004 voor het eerst Belgische tomaten naar Japan geëxporteerd. Japan eist hiertoe de afwezigheid van de Middellandse Zeefruitvlieg in aangeduide productiegebieden. Een prospectie aan de hand van vruchtmonsters en vallen met lokstoff en in de aangeduide productiegebieden, bij producenten en in gebieden met een verhoogd risico liet toe om de aanwezigheid van de fruitvlieg in te schatten. In totaal werden 87 vallen en 4.565 vruchten geïnspecteerd in gebieden met verhoogd risico zoals de haven van Antwerpen, rond de luchthaven in Zaventem en de vroegmarkt in Brussel. 11 Middellandse Zeefruitvliegen werden vastgesteld op vallen waarvan 10 in de omgeving van de vroegmarkt in Brussel. Om het aantal vaststellingen terug te dringen werd het afvalbeleid van de vroegmarkt geëvalueerd. In de aangeduide productiegebieden en bij producenten werden 179 vallen en 6.195 vruchten geïnspecteerd. In één deelgebied werd 1 Middellandse Zeefruitvlieg vastgesteld. Vanuit dit deelgebied kon geen export plaatsvinden van tomaten naar Japan en de inspectie werd aanzienlijk verhoogd in dit deelgebied. 119

Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Businessplan 2005-2008 - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv