Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

2.2. Opvolging,

2.2. Opvolging, rapportering en realisaties 2004 Het FAVV heeft bij zijn ontstaan in 2000 een aantal applicaties geërfd die door de vroegere controlediensten gebruikt werden voor de registratie van de controleresultaten. De uitgevoerde controles en monsternemingen worden dagelijks in die systemen ingebracht. Die systemen uit het verleden zijn echter niet bruikbaar als managementtool en kunnen onderling geen gegevens uitwisselen. Vandaar dat de uitgevoerde controles en monsternemingen ook (minstens) één maal per maand in de speciaal daartoe ontworpen webapplicatie van het controleplan werden ingebracht. Alle uitgevoerde controles moesten ten laatste op de 20ste van de maand volgend op de maand waarin de controles werden uitgevoerd in de webapplicatie ingebracht zijn. Door deze gegevens te vergelijken met de geplande doelstellingen konden de PCE-hoofden de stand van zaken binnen de PCE evalueren en desgevallend actie ondernemen als er ergens tekorten worden vastgesteld. De centrale diensten van het Bestuur Controle volgden maandelijks de statistieken op. Eén maal per drie maand werd een overzicht van de situatie gepresenteerd aan de vergadering van de PCE-hoofden met de directeurgeneraal van het Bestuur Controle. Dit overleg laat toe om doelstellingen van het controleplan te verschuiven tussen PCE’s. Dat kan bijvoorbeeld beslist worden in crisistijd. Ook een veranderende marktsituatie (faillissement van bedrijven, …) kan ertoe leiden dat het controleplan wordt bijgestuurd. 56

70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Figuur 2.1 : Doelstellingen en realisaties van monsternames en controles in 2004, onderverdeeld per sector Primaire productie Transformatie Distributie aantal monsternames - doelstelling aantal monsternames - realisaties aantal controles - doelstelling aantal controles - realisaties 57

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Bericht van 06/04/2004 - Favv