Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Tabel 3.25 : Overzicht

Tabel 3.25 : Overzicht van de vastgestelde niet-conformiteiten Het percentage vastgestelde niet conforme analyseresultaten in 2004 (19 %) is gelijkaardig aan dat in 2003 (20 %). Bij één monster kunnen verschillende nietconformiteiten worden vastgesteld. Er werden 85 waarschuwingen en 9 processen-verbaal opgesteld in 2004. 2.3. Meststoff en, bodemverbeteraars en teeltsubstraten Tijdens het jaar 2004 werden 1991 controles uitgevoerd door het FAVV bij de invoerders, fabrikanten, voorverpakkers, handelaars en gebruikers van meststoff en, bodemverbeteraars en teeltsubstraten. Deze controles bestaan voornamelijk uit : ● het controleren of de meststoff en, bodemverbeteraars en teeltsubstraten die in de handel zijn gebracht wel toegelaten zijn alsook correct geëtiketteerd en verpakt zijn ; ● het afnemen van monsters om de kwaliteit van de producten op de markt te garanderen (naleving van de specifi eke criteria in de wetgeving alsook de waarborgen) ; ● het controleren of de betrokken fabrikanten, bereiders, verpakkers, voorverpakkers en invoerders beschikken over een erkenning zoals voorzien is in de wetgeving. 130 Vastgestelde niet-conformiteiten Aantal Schuimvorming 2 Gegarandeerd gehalte aan werkzame stof niet nageleefd 9 Onvoldoende stabiliteit 1 Onvoldoende in oplossing blijven 6

Tabel 3.26 : Aard van de uitgevoerde controles Soort controle Tabel 3.27 : Aantal en aard van de inbreuken Aantal controles Niet conforme controles Aantal % Naleving van de erkenning bedrijf 212 9,5 Naleving afwijking product 24 6 25 Naleving toelating zuiveringsslib 64 7 10,9 Boekhouding en registers 10 0 Opslagplaatsen en voorraden 397 28 7,1 Etikettering, verpakking en publiciteit 512 121 23,6 Monsternames 972 199 20,5 Totaal 1991 363 18,2 Aard van de inbreuk Aantal Niet conforme publiciteit 2 Product zonder afwijking / toelating 6 Bedrijf beschikt niet over de gestelde erkenning 8 Begeleidende documenten ontbreken of zijn niet conform 66 Niet conforme facturen 9 Niet conforme etikettering 43 Ontbreken van opschriften of onvolledige opschriften 28 Monster voldoet niet aan de waarborgen / normen 199 Andere 2 Totaal 363 Er werden 972 producten bemonsterd en geanalyseerd op hun hoofdzakelijke hoedanigheden. 131

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv