Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

3.3. Collectieve

3.3. Collectieve voedseltoxi-infecties We spreken van een collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer er onder bepaalde omstandigheden twee of meer gevallen van dezelfde ziekte en/of besmetting bij de mens voorkomen of wanneer zich een situatie voordoet waarin meer ziektegevallen worden geconstateerd dan normaal zou mogen worden verwacht, en waarbij er een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband bestaat met eenzelfde voedselbron. In de haarden van voedseltoxi-infecties wordt het onderzoek hoofdzakelijk uitgevoerd door de Gemeenschappen voor wat de medische aspecten betreft en door het voedselagentschap voor de aspecten inzake voeding. De gegevens die tijdens deze onderzoeken ingezameld worden, zijn heel belangrijk om het toezichts- of preventiebeleid op andere niveaus nader te bepalen of te oriënteren. In 2004 heeft het FAVV een onderzoek ingesteld bij de uitbraak van 27 VTI’s. Daarbij waren 582 personen betrokken, van wie er 290 ziek en 63 gehospitaliseerd werden. In 38,7 % van de uitbraken waarbij de agens werd geïdentifi ceerd, lag de oorzaak hoogstwaarschijnlijk bij Salmonella. Een derde van de uitbraken werd vastgesteld bij particulieren tijdens feestjes, barbecues en dergelijke, een derde in de horecasector, 11 % op scholen, 11 % op feestjes voor jongeren (bivak,…) en de overige in grootkeukens. Studies hebben aangetoond dat de CVTI’s slechts uitzonderlijk het gevolg zijn van een fout bij de productie van voedingsmiddelen in de industrie maar vooral van de slechte bewaring (het niet-respecteren van de koude- of warmteketen) en een gebrekkige hygiëne. Bij een derde van de uitbraken wordt er verondersteld dat zij verband hielden met de consumptie van rauwe eieren of producten op basis van rauwe eieren. 18 % van de uitbraken had waarschijnlijk te maken met de consumptie van vlees en kip en 7 % met de consumptie van gerechten met vis. De andere uitbraken hadden diverse oorzaken (gevarieerde menu’s) of werden niet geïdentifi ceerd. 154

Hoewel het toezicht op de CVTI’s verbeterd is, wordt de beschikbare epidemiologische informatie momenteel onderschat en gedeeltelijk verdraaid. Dit heeft te maken met de diagnoseproblemen, de moeilijkheid om een verband te leggen tussen een CVTI en het voedsel, alsook door een tekort aan meldingen van uitbraken van CVTI’s. Zelfs een besmettelijke ziekte met een laag sterftecijfer is echter van groot sociaal-economisch belang. 3.4. De chemische toestand van voedingsmiddelen Voor de algemene volksgezondheid en vooral voor de meest kwetsbare groepen van de bevolking, is het essentieel dat het gehalte aan contaminanten in levensmiddelen toxicologisch gezien minstens op een aanvaardbaar en liefst op een zo laag mogelijk niveau blijft. Via een specifi ek controleprogramma verzekert het FAVV het toezicht op de aanwezigheid van bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen. Voor chemische contaminanten bestaan niet altijd normen. Voor contaminanten waarvoor wel een norm bestaat, geldt die niet noodzakelijk voor alle matrices. Toch werden in bepaalde gevallen ook contaminanten geanalyseerd of matrices bemonsterd waarvoor geen norm bestaat. De resultaten van deze analyses worden gebruikt om een idee te krijgen van de achtergrondcontaminatie. Bovendien kan het agentschap ingrijpen wanneer er opvallend hoge waarden zouden worden vastgesteld, die de volksgezondheid in gevaar zouden brengen. In 2004 werd bijzondere aandacht besteed aan de voedingsmiddelen voor baby’s en peuters. 155

Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Businessplan 2005-2008 - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv