Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

In de havens van Gent,

In de havens van Gent, Antwerpen en Zeebrugge en de luchthaven van Zaventem werden in totaal 4.553 zendingen van dierlijke producten aangeboden die niet bestemd waren voor menselijke consumptie. Antwerpen is koploper met 2.429 zendingen (53 %), gevolgd door Zeebrugge met 1.104 zendingen (24 %) en Zaventem met 1.020 zendingen (22 %). In Antwerpen werd een lichte daling van het aantal ontvangen zendingen waargenomen (2.429 zendingen t.o.v. 2.862 zendingen in 2003). Voor Zeebrugge en Zaventem was het aantal ontvangen zendingen vergelijkbaar met het jaar voorheen. In de Zeehaven van Gent, waar enkel visolie in bulk wordt aangevoerd, werden slechts 8 zendingen ontvangen. De aard van de zendingen wordt in tabel 3.72 weergegeven. In totaal werden 32 zendingen (0,7 %) geweigerd. Tabel 3.72 : Aard van de zendingen van dierlijke producten voor niet-humane consumptie 206 Aard van de zendingen Aantal zendingen Wol, haar, veren 1.624 Voeders voor gezelschapsdieren en hondenkluiven 1.040 Bloed en bloedproducten 854 Huiden 217 Dierlijke grondstoff en voor vervaardiging diervoeder 208 Eiproducten 182 Jachttrofeeën 179 Verwerkte dierlijke eiwitten 70 Beenderen en producten uit beenderen 57 Vetderivaten 0 Hoornen, hoeven en producten hieruit 12 Melk en melkproducten 11 Andere 99 Totaal 4.553

5.2.3.3. Levende dieren In 2004 werd de luchthaven van Bierset (Luik) erkend als grensinspectiepost voor de invoer van levende dieren uit derde landen. In totaal werden 1.866 zendingen dieren ontvangen in de 3 erkende grensinspectieposten in Zaventem, Oostende en Bierset samen, 382 zendingen minder dan in 2003. Vooral het aantal zendingen honden en katten, kleine zoogdieren en paarden ging achteruit. Een reden daartoe kan de aansluiting van 10 nieuwe lidstaten in 2004 zijn. In 2004 werd ook nieuwe Europese wetgeving van kracht waardoor de invoervoorwaarden voor gezelschapsdieren werden aangescherpt. De daling van het aantal zendingen heeft echter niet geleid tot een evenredige daling van het aantal niet-conforme, geweigerde zendingen. Tabel 3.73 : Aard van de zendingen van levende dieren Diersoort Aantal zendingen Geweigerd Vogels 224 6 Vissen 767 1 Paarden 75 0 Honden en katten 183 10 Andere kleine zoogdieren 64 0 Amfi bieën en reptielen 129 2 Broedeieren 22 1 Ongewervelden 382 2 Sperma 20 2 Totaal 1.866 24 207

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv