Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

4.2. Zomercampagne “

4.2. Zomercampagne “ Bederf je zomer niet ! ” Zomerse temperaturen en onbezorgde recreatie leveren leuke momenten op die echter op het vlak van voedselveiligheid specifi eke risico’s inhouden. Het voedselagentschap bereidde twee verschillende campagnes voor om tegemoet te komen aan deze seizoensgebonden problematiek. Dit initiatief van het voedselagentschap werd begin juni gelanceerd onder het motto “Bederf je zomer niet” en kwam vanaf juli op kruissnelheid. Deze campagnes richtten zich enerzijds naar de consument en anderzijds naar de bedrijfswereld. Het meest in het oog springend element van de consumentencampagne waren 4 TV-spots die op een ludieke wijze de consument aanzetten om voorzichtig om te springen met levensmiddelen. In de maand september werd een beperkt interne en externe enquête gehouden om de impact van de TV-spots te evalueren. Verder werden in de grootste toeristische trekpleisters jobstudenten de baan opgestuurd om aan de voorbijgangers kleine kaartjes met tips voor veilig voedsel uit te delen. De campagne naar de bedrijfswereld situeerde zich aan de Belgische kust en in de Ardennen. In de maand juli kregen de uitbaters van uiteenlopende voedingszaken jobstudenten over de vloer die hen een brochure kwamen overhandigen. Deze brochure wees de uitbaters in het kort op het bestaan van het voedselagentschap en op een aantal basisregels inzake voedselveiligheid en hygiëne. De contactgegevens van de eigen PCE waren er eveneens in opgenomen. Aansluitend op deze sensibiliseringsactie zette het voedselagentschap in de provincies West-Vlaanderen, Namen en Luxemburg een proefproject op in samenwerking met de regionale opleidingscentra. Hierbij werd een basisopleidingspakket aangeboden dat de uitbater van een voedingszaak in staat moet stellen te beantwoorden aan de reglementering en met gunstig gevolg een controle van het voedselagentschap te “overleven”. Deze bedrijfscampagne werd ondersteund door TV-spotjes op de regionale televisiezenders en door publicaties in de gespecialiseerde vakpers. 64

4.3. Projecten in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting Het FAVV werkt mee aan drie projecten van de Koning Boudewijnstichting. 4.3.1. “ Directe dialoog met consumenten ” De doelstelling van het project “Directe dialoog met consumenten” is drievoudig : ● de meningen en argumenten van burgers over een gekozen thema vergaren; ● de meerwaarde en complementariteit van een rechtstreekse dialoog met consumenten testen binnen het besluitvormingsproces van de overheid, in casu het voedselagentschap en de FOD VVVL; ● fungeren als motor en voorbeeld voor participatieve benaderingswijzen binnen de overheid. In het kader van dit project werd een antwoord gezocht op de vraag : “Hoe ver willen de consumenten gaan inzake voedselveiligheid en wat vinden ze al of niet belangrijk bij de aankoop van etenswaren ?”. Om de discussie te ondersteunen kregen de deelnemers aan het proefproject de brochure ‘Voedselveiligheid: tot welke prijs ?’ ter beschikking. Deze brochure bevat enkele basisgegevens over voedselveiligheid, en meer specifi ek de verschillende factoren en risico’s die hiermee verband houden. Ook de elementen die inspelen op de beslissing om een bepaald voedingsmiddel al dan niet te consumeren komen er aan bod. Deze brochure is beschikbaar via de website van het voedselagentschap. Tijdens het weekeinde van 2 en 3 oktober 2004 kwamen dertig geselecteerde personen voor een weekend in Brussel bijeen om er onder de leiding van twee gespreksleiders in dialoog te treden over het gekozen thema. Hiervan werd een verslag opgesteld, dat een volledig beeld geeft van het project. 65

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv