Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

4.2.4. Verdachte

4.2.4. Verdachte monsternames 4.2.4.1. Verdachte monsternames op landbouwbedrijven In 2004 werden op 73 landbouwbedrijven verdachte monsters genomen. Dergelijke monsters worden genomen op vraag van het parket, ten gevolge van een niet-conform analyseresultaat van een monster dat in een ander kader werd genomen of omdat zachte informatie erop wijst dat er fraude in het spel zou kunnen zijn. Tabel 3.62 : Redenen van monstername Reden van monstername Vlaanderen Wallonië Totaal % niet conform Niet conform analyseresultaat 10 3 13 (18 %) 8 % Zachte informatie 318 39 (53 %) 8 % Parket 9 10 19 (26 %) 3 % Andere 112 (3%) 3 % Totaal 51 22 73 22 % 190

Tabel 3.63 : Analyseresultaten van verdachte monsters genomen op landbouwbedrijven Opgespoorde stoff en Matrix Oestro-, androen gestagenen Beta agonisten Corticosteroiden Stanozolol conform Runderen Kalveren Varkens niet conform conform niet conform conform Tabel 3.63 geeft de analyseresultaten van de monsters die in dit kader werden genomen. Bij de analyse van monsters van varkensgebonden matrices werd geen enkele niet-conformiteit vastgesteld. Eén kalvergerelateerd materieel monster testte positief op de categorie van oestro-, andro – en gestagenen. Bij de runderen testten 4, 3 en 21 monsters respectievelijk positief op de categorieën oestro-, andro – en gestagenen, beta agonisten en corticosteroïden. 191 niet conform Faeces 473 0 206 0 132 0 Urine 65 0 129 0 5 0 Vacht 56 0 0 0 0 0 Materiële monsters 227 4 65 115 0 Voeders 92 0 43 0 10 Faeces 473 0 206 0 132 0 Urine 65 0 129 0 5 0 Vacht 56 0 0 0 0 0 Materiële monsters 227 3 66 0 15 0 Voeders 92 0 43 0 10 Faeces 472 1206 0 132 0 Urine 65 0 129 0 5 0 Vacht 56 0 0 0 0 0 Materiële monsters 208 2166 0 15 0 Voeders 92 0 43 0 10 Faeces 473 0 206 0 132 0 Urine 65 0 129 0 5 0 Materiële monsters 0 0 66 0 15 0 Voeders 92 0 43 0 10 Thyreostatica Materiële monsters 5 0 0 0 0 0

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv