Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

4.6. Deelname aan

4.6. Deelname aan manifestaties In februari nam het voedselagentschap deel aan de land- en tuinbouwbeurs Agribex. Hoewel Agribex strikt genomen eigenlijk een vakbeurs is, is er toch ook ruime belangstelling van het grote publiek. Onder het thema “Veilig voedsel, een gedeelde verantwoordelijkheid” stelde het Voedselagentschap op zijn stand onder andere enkele informatieve posters tentoon, een filmpje belichtte er wat de consument zelf kan doen om de veiligheid van zijn voeding te garanderen, en verschillende folders en brochures lagen er ter beschikking van de bezoekers. De gloednieuwe publicatie “Goede landbouwpraktijken op het vlak van de voedselveiligheid” werd tijdens een studievoormiddag op de beurs zelf voorgesteld. Eind juli was het voedselagentschap present op de land- en tuinbouwbeurs van Libramont. Gewoontegetrouw heeft deze beurs een grote aantrekkingskracht op zowel de landbouwgemeenschap als op het grote publiek. Naast zijn eigen stand had het voedselagentschap ook zijn inbreng in een debat en een symposium dat tijdens de beurs georganiseerd werd. Op het voedingssalon in oktober heeft het agentschap deelgenomen aan twee debatten. Daarnaast was het voedselagentschap aanwezig met een stand op de consumentenbeurs Kokerello te Gent en de professionele beurs voor de aardappel- en groentensector Interpom te Kortrijk, beiden in december. Verder heeft het FAVV over het ganse jaar deelgenomen aan een aantal kleinere lokale initiatieven. 68

5 horizontale activiteiten Raadgevend comité Het raadgevend comité van het FAVV geeft advies over alle materies die betrekking hebben op het door het agentschap gevolgde en te volgen beleid. Dit kan zowel op eigen initiatief gebeuren als op aanvraag van de minister of van de gedelegeerd bestuurder. Het comité is samengesteld uit alle belanghebbenden (sectoren, consumenten en andere overheden) die bij de werking van het FAVV zijn betrokken. 5.1. Algemene werkzaamheden In de loop van 2004 heeft het raadgevend comité 11 keer vergaderd, waarvan twee spoedvergaderingen. De eerste spoedvergadering werd georganiseerd om de nota aan de Ministerraad van zaterdag 20 maart 2004 te Oostende betreff ende de stand van zaken, de evaluatie en het actieplan van het FAVV toe te lichten. Naar aanleiding van deze nota heeft de Ministerraad trouwens beslist om de samenstelling en de werking van het raadgevend comité te evalueren. De tweede spoedvergadering kwam er naar aanleiding van de vleesfraude door een bedrijf uit Stekene. Verder werd het raadgevend comité in de loop van 2004 onder meer geraadpleegd of geïnformeerd over volgende onderwerpen : ● de begroting van het FAVV, ● de uitvoering van het controleplan 2004, ● de opmaak van het controleprogramma 2005, ● een visiedocument van het FAVV over de implementatie van de autocontrole en de gevolgen hiervan op de door de bedrijven te betalen bijdragen ● het food@work-project (zie Deel 2 , Hoofdstuk 1) ● het communicatiebeleid van het FAVV ● de projecten in samenwerking met de KBS ● het Charter van de controleur en inspecteur 69

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv