Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

4.2.5. Wegcontroles en

4.2.5. Wegcontroles en controle van dierenartsendepots De NOE heeft in samenwerking met de PCE’s en de diverse lokale en federale politiediensten aan een aantal wegcontroles deelgenomen. In 2004 werden er 44 wegcontroles uitgevoerd waarbij 705 vrachtwagens werden gecontroleerd. Deze controles omvatten al naargelang de omstandigheden het vervoer van levende dieren, vlees, vis, eetwaren en dergelijke. In 41 gevallen werden er overtredingen vastgesteld ( 5,8 %). Los van de controle van dierenartsendepots in het kader van de actie “De Standaard”, heeft de NOE 32 dierenartsendepots gecontroleerd, waarbij 21 niet-conformiteiten werden vastgesteld. Tabel 3.66 : Controle van dierenartsendepots Reden van controle Aantal depots Aantal niet-conformiteiten Actie “De Standaard” 46 7 In opvolging vedachte monstername 16 8 In opdracht van het parket 14 11 Andere 2 2 Totaal 78 28 194

4.2.6. Beheer “ bedreigingen ” FAVV-agenten In 2004 werden 13 dossiers waarin agenten van het FAVV in de uitoefening van hun taak werden bedreigd voor verder gevolg overgemaakt aan de Multidisciplinaire Hormonen Cel . 4.2.7. Opleidingen In mei 2004 hebben de medewerkers van de NOE deelgenomen aan de opleiding “Houding tegenover allochtone exploitanten“. De NOE heeft bovendien haar medewerking verleend aan de opleidingen „Informatiegaring en controles inzake hormonen-, doping- en aanverwante criminilateit“ die werden ingericht door de Oost-Vlaamse Politieacademie in april en door de West-Vlaamse Politieschool in december. 4.3. Internationale contacten Veel fraude binnen de voedselketen gebeurt via internationale verbanden. Daarom streeft de NOE ook naar een goede internationale samenwerking. In dit kader had de NOE volgende internationale contacten: ● deelname aan de Benelux-overlegvergaderingen over het illegaal gebruik van groeibevorderaars op 9 januari 2004 te Brussel en op 20 april 2004 te Maastricht, Nederland, ● deelname aan EuroResidue V, een conferentie over de analytische, farmaceutische, toxicologische en juridische aspecten van residuen van diergeneesmiddelen, van 10 tot 12 mei 2004 te Noordwijkerhout, Nederland, ● werkbezoek aan de Brigade Nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires van het Franse Ministerie van Landbouw en Visserij op 21 september 2004 te Parijs, Frankrijk, 195

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv