Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

3.4.5.1. Cadmium Cadmium

3.4.5.1. Cadmium Cadmium kan zich in het menselijke organisme ophopen en leiden tot nierfunctiestoornissen, botproblemen en voortplantingsstoornissen. Een kankerverwekkend eff ect bij de mens mag niet worden uitgesloten. Levensmiddelen zijn de voornaamste bron van blootstelling en dan vooral groenten en fruit. In uitvoering van het controleprogramma werden monsters genomen van levensmiddelen van plantaardige oorsprong, melk, vis en mariene producten. Er werd een sterke overschrijding van 15 maal de toegelaten waarde vastgesteld bij een monster van Sint-Jacobsschelpen. Tabel 3.55 : Resultaten cadmiumanalyses Matrix Aantal monsters Aantal niet conform Vruchtensap 18 0 Babyvoeding 16 0 Voedingssupplementen 10 0 Brood en deegwaren 18 0 Consumptiemelk en yoghurt 23 0 Melkpoeder en kaas 18 0 Vis en mariene producten 38 1 Totaal 141 1 162

3.4.5.2. Kwik Kwikverontreiniging komt vooral voor in vis en visserijproducten. 90 % van de kwik die in zeevis en andere mariene producten voorkomt bestaat uit methylkwik. De aanwezigheid van methylkwik kan de ontwikkeling van de hersenen bij zuigelingen verstoren en kan, bij hoge gehaltes, neurologische veranderingen teweegbrengen bij volwassenen. De maximumwaarden houden rekening met de fysiologische verschillen tussen vissoorten. Er werd in 2004 geen enkele overschrijding voor kwik vastgesteld in melk, zuivelproducten, voedingssupplementen en babyvoeding. Dat was ook al zo in 2003. Er werd echter wel een overschrijding vastgesteld in kabeljauw. Tabel 3.56 : Resultaten kwikanalyses Matrix Aantal monsters Aantal niet conform Voedingssupplement 10 0 Babyvoeding 16 0 melk en zuivelproducten 43 0 Vis en mariene producten 38 1 Totaal 1071 163

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv