1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 128

11

Kudryavtsev, J.A., N.A. Ratinova

The psychological typology of criminal

homicidal aggression

International journal of offender

therapy and comparative criminology,

43 e jrg., nr. 4, 1999, pp. 459-473

Beschreven worden de resultaten van

een Russisch onderzoek naar de

psychologische aspecten van

criminologische moordzuchtige

agressie. De auteurs komen tot een

typologie, gebaseerd op een analyse

van crimineel gedrag, psychologische

structuur, disfunctie van mechanisme

tot zelf-controle en verschillende

persoonlijkheidskenmerken van 180

mannelijke gedetineerden van 18 tot

45 jaar met een opleiding op het

niveau van voortgezet onderwijs of

hoger. Van hen werd 91% beschuldigd

van (poging tot) doodslag en 9% van

zware mishandeling. Alle onderzochte

personen werden toerekeningsvatbaar

geacht. De auteurs onderscheiden zes

typen van agressie. Type 1: significante

agressie; type 2: functioneel gebruikte

agressie; type 3: habituele nietgecontroleerde

agressie; type 4;

agressie bedoeld ter bescherming in

een bepaalde situatie; type 5: agressie

veroorzaakt door affectieve doelen en

type 6: catastrofale agressie. In het

artikel worden de diverse typen van

agressie nader omschreven. De

auteurs achten de verschillende

criteria nuttig voor criminele experts

bij het analyseren van daders, in het

bijzonder in gevallen waarin de

verantwoordelijkheid van de dader

voor zijn daden moet worden bepaald.

Met literatuuropgave.

12

Loza, W., A. Loza-Fanous

The fallacy of reducing rape and violent

recidivism by treating anger

International journal of offender

therapy, 43 e jrg., 1999, pp. 492–502

In dit artikel plaatsen de auteurs

vraagtekens bij de effectiviteit van een

methode om gewelddadige criminelen

te behandelen voor woede-aanvallen.

Deze behandeling pretenteert een

positief effect te hebben op de mate

van recidive onder gewelddadige

criminelen. De methode verondersteld

verder een relatie tussen woede en

boosheid enerzijds en het agressief

gedrag van gewelddadige criminelen,

waaronder verkrachting, anderzijds. De

auteurs komen op grond van een

empirisch onderzoek onder Canadese

gedetineerde gewelddadige criminelen

naar de relatie tussen woede en het

optreden van gewelddadig crimineel

gedrag tot de conclusie dat er geen

significant verschil bestaat tussen

agressieve, gewelddadige criminelen

en niet agressieve, niet gewelddadige

criminelen voor wat betreft het niveau

van woede of boosheid. Ook bleek het

niveau van boosheid niet van invloed

te zijn op de mate van recidive. Op

grond van dit onderzoek twijfelen de

auteurs aan het nut van programma’s

binnen penitentiaire inrichtingen die

zich richten op de behandeling van

boosheid of woede.

13

Mcillwain, J.S.

Organized crime; a social network

approach

Crime, law & society, nr. 32, 1999, pp.

301-324

In dit artikel wordt nader ingegaan op

de antropologische benadering van de

sociale netwerk theorie op het gebied

van het onderzoek naar georganiseerde

criminaliteit in zijn lokale,

interlokale en transnationale contexten.

Een sociaal netwerk gaat uit van het

belang van relaties in de interacties

tussen de diverse actoren. Actoren en

hun acties worden niet gezien als

autonoom, maar als afhankelijk van

elkaar opererend. Betoogd wordt dat

een sociale netwerk benadering de

More magazines by this user
Similar magazines