1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Literatuuroverzicht 129

bestaande criminologische paradigmata,

zoals organisationele-,

patroon/cliënt- en ondernemingstheorieën,

overstijgt, in die zin dat het de

nadruk legt op de algemene

vooronderstelling van elk paradigma,

namelijk dat menselijke verhoudingen

de basis vormen voor georganiseerde

criminele activiteiten. Het begrijpen en

verstaan van de dynamiek achter deze

verhoudingen en de netwerken die zij

creëren leidt tot een duidelijker beeld

van georganiseerde criminele

activiteiten door tijd, ruimte en cultuur

heen.

Met literatuuropgave.

14

Schloenhardt, A.

Organized crime and the business of

migrant trafficking; an economic

analysis

Crime, law & social change, 32 e jrg.,

1999, pp. 203-233

De wereldwijde handel in migranten

heeft zich de laatste jaren ontwikkeld

tot een miljardenindustrie voor

criminele organisaties. Na introductie

van de economische benadering van

georganiseerde misdaad en een

beschrijving van de illegale markt

waarin criminele organisaties

opereren, wordt in het artikel nader

ingegaan op de economische aspecten

van mensenhandel organisaties. In het

licht van de meest recente theorieën

en interpretaties van georganiseerde

misdaad, de economische analyse van

transnationale criminele organisaties,

worden mensenhandel organisaties

onderzocht. Het belangrijkste doel

hierbij is het preciezer identificeren

van de belangrijkste organisatorische

en operationele kenmerken van de

mensenhandel industrie om zodoende

huidige en toekomstige tegenmaatregelen

op nationaal, regionaal en

internationaal niveau te kunnen

toetsen en verder uitwerken.

Met literatuuropgave.

15

Simon, L.

Social bond and criminal record history

of acquaintance and stranger violent

offenders

Journal of crime & justice, 22e jrg., nr.

2, 1999, pp. 131-152

Verslag wordt gedaan van een

onderzoek naar de verschillen tussen

twee soorten geweldsdelinquenten:

mensen die een geweldsdelict hebben

gepleegd tegen bekenden en mensen

die vreemden tot slachtoffer maakten

van een geweldsdelict. Subjecten van

het onderzoek zijn 273 veroordeelde

en gedetineerde, volwassen

geweldsdelinquenten. Over hen

werden gegevens verzameld en

bovendien werden interviews

afgenomen. Uit de bevindingen bleek

dat delinquenten die geweld

gebruikten tegen bekenden meer

gehecht zijn aan hun echtgenotes en

een groter aantal geregistreerde

veroordelingen hebben wegens

verkrachting. Delinquenten die geweld

gebruikten tegen vreemden hebben

een groter aantal veroordelingen als

jeugdige achter de rug en zijn vaker

gedetineerd geweest in jeugdinrichtingen.

Verder bleek dat de

sociale band die mensen hebben met

hun ouders sterker gerelateerd zijn

aan jeugddelinquentie Als geweldsdelinquenten

ouder worden en vaker

veroordeeld zijn worden andere

factoren belangrijker als voorspeller

van een verdere criminele loopbaan:

gehechtheid aan hun vrouw,

intelligentie, gebruik van alcohol en

drugs, en jeugddelinquentie.

Met literatuuropgave.

16

Taylor, I., R. Jamieson

Sex trafficking and the mainstream of

market culture

Crime, law & social change, 32 e jrg.,

1999, pp. 257-278

More magazines by this user
Similar magazines