1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Hooligans en het publieke domein 87

Figuur 1: Drie groepen risicosupporters

Harde kern

Meelopers

Wanna-be's

Verloop naar

supporters naar onze mening in te delen in een drietal groepen, te weten

harde kernen, meelopers en wanna-be’s (zie figuur 1). 6

Harde kern of hardcore hooligans

Deze groep bestaat uit een kleine groep (meestal tussen de vijf en tien

personen) – vaak oudere – mannen. Binnen de totale groep hooligans

zijn dit de leiders, denkers en regisseurs. Er is met andere woorden

sprake van een hiërarchie binnen de totale groep hooligans en harde

kern jongens hebben status bij de anderen. Deze groep blijft bijna altijd

op de achtergrond. Het zijn calculerende hooligans die weliswaar rellen

organiseren en regisseren, maar zelf rondom wedstrijden (zeker als er

veel toezicht is) niet op de voorgrond treden. Het voetbalstadion is met

andere woorden voor deze groep niet de arena waar zij zich schuldig maken

aan voetbalcriminaliteit. Zij slaan juist toe op de momenten dat de

pakkans en controle zeer gering zijn. De hardcore hooligans tolereren

andere hooligans (meelopers en wanna-be’s) omdat dezen een goede

dekmantel voor de eigen criminele activiteiten zijn. De harde kern heeft

zowel contacten met rivaliserende als met niet-rivaliserende sides. Om

met elkaar te communiceren maken ze gebruik van moderne communicatiemiddelen

zoals mobieltjes en internet. 7

In deze groepen is het excessief gebruik van alcohol en drugs (vooral

softdrugs, speed en cocaïne) gewoon. Wel lijkt het gebruik van alcohol de

6 In de figuur wordt uitgegaan van meerdere harde kernen en in de periferie daarvan van

meerdere groepen meelopers.

7 Op internet zijn diverse harde kern sites.

More magazines by this user
Similar magazines