1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Hooligans en het publieke domein 93

sing van confrontaties van het voetbalstadion naar het publieke domein.

Waarschijnlijk is hier sprake van een breder en veel fundamenteler maatschappelijk

probleem in bepaalde wijken en onder bepaalde groepen

risicojongeren, waaronder hooligans.

Literatuur

Adang, O.

Van voetbalvandalisme naar voetbalcriminaliteit

Tijdschrift voor de politie, 59e jrg., nr.

11, 1997, pp. 26-30

Adang, O.

Hooligans, autonomen, agenten; geweld

en politie-optreden in relsituaties

Alphen aan den Rijn, 1998

Adang, O.

Jonge mannen in groepen; een

geweldige combinatie?

Justitiële verkenningen, 26 e jrg., nr. 1,

2000, pp. 72-80

Beke, B., A. van Wijk e.a.

Jeugdcriminaliteit in groepsverband

ontrafeld; tussen rondhangen en

bendevorming

Amsterdam, SWP, 2000.

Bieleman, B., C. Hoogeveen e.a.

Onderzoek rellen Groningen-Sparta;

voetbalgeweld of uitgaansgeweld?

Groningen, Universiteit Groningen,

Vakgroep strafrecht en criminologie,

Intraval, 2000

Bol, M., C. van Netburg

Voetbalvandalen/voetbalcriminelen

Den Haag, Ministerie van justitie,

WODC, Den Haag, 1997

Bol, M., C. van Netburg e.a.

Supportersgeweld

Den Haag, Ministerie van justitie,

WODC, 2000

Bormans, R.

Vandaag houden wij ons gedeisd?! Een

cross-nationale studie naar voetbalvandalisme

en beleid

Rotterdam, Erasmus Universiteit, 1996

Brink, C. van den

Politie en clubs willen anonimiteit van

voetbalvandalisme opheffen

Binnenlands bestuur, 17 e jrg., nr.

15/16, 1996, pp. 22-23

Ferwerda, H., B. Beke e.a.

Kwaliteit op en rondom het voetbalveld;

naar een integrale aanpak van

onveiligheidsproblemen

Arnhem, Advies- en Onderzoeksgroep

Beke, 1998

Ferwerda, H., P. Beekman e.a.

Big smile treft doel; Vitesse beteugelt

voetbalgeweld met integraal veiligheidsplan

SEC, 13 e jrg., nr. 2, 1999, pp. 5-8

Groenevelt, H., A. Heijs e.a.

Evaluatie voetbalseizoen 1996-1997

Utrecht, Centraal Informatiepunt

Voetbalvandalisme (CIV), 1998

Hoogerwerf, A.

Geweld in Nederland

Assen, Van Gorcum, 1996

Interdisciplinaire Stuurgroep

Voetbalvandalisme en -Geweld

(ISVG)

Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme

en -geweld voor risicowedstrijden

Den Haag, Ministerie van binnenlandse

zaken, 1997

Junger-Tas, J.

Nature and evolution of the criminality

of young adults

Young adult offenders and crime

policy, criminological research, 30 e jrg.,

1994

More magazines by this user
Similar magazines