1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Intolerantie typerend voor jongeren? 59

Figuur 4: Structureel vergelijkingsmodel van het effect van opleiding en

ouderlijke overdracht op de ontwikkeling van culturele intolerantie

scores op de opeenvolgende tijdstippen (tussen T1 en T2, tussen T2 en

T3 alsook tussen T1 en T3). 3

Om de effecten op de ontwikkeling van culturele intolerantie te schatten

zijn met name de paden naar de intolerantie-scores van de kinderen

op T2 en T3 interessant, omdat daarin is gecorrigeerd voor het beginniveau

en de stabiliteit van de intolerantie alsmede voor de samenhang

tussen de intolerantie van ouders en hun kinderen. In figuur 4 kunnen

we zo, bijvoorbeeld, aflezen dat de ouderlijke intolerantie op T1 een significant

direct effect heeft op de intolerantie van de kinderen op T2. De

omvang van dit effect is uitgedrukt in een coëfficiënt van .19. Het corresponderende

pad vanuit het opleidingsniveau geeft daarbij een coëfficiënt

van -.12 te zien, hetgeen impliceert dat een hoger opleidingsniveau

weliswaar leidt tot een significant lagere intolerantie-score, maar dat het

directe effect daarvan geringer is dan het directe effect dat hierop wordt

uitgeoefend door de ouderlijke intolerantie.

3 Met behulp van het programma Amos (versie 3.6; Arbuckle, 1997) zijn vervolgens de

diverse parameters geschat en de fit statistics berekend, welke aan de figuur zijn

toegevoegd. Uit de gerapporteerde fit statistics blijkt dat het model goed op de data past,

waardoor een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het effect van de

intergenerationele overdracht in verhouding tot het effect van opleidingsniveau. De directe

effecten kunnen daarbij afgelezen worden uit de coëfficiënten van de paden in figuur 4.

More magazines by this user
Similar magazines